Opplæring – før du skal jobbe i barnehage

Som medarbeider i en barnehage er det viktig at du forstår barn og deres atferd. Da kan du møte barna på deres premisser og takle situasjoner på en god måte. Med disse opplæringsprogrammene får du innblikk i barns utvikling, oppgaver i barnehagen, personalpolitikk og foreldresamarbeid.

Før du begynner å jobbe må du fullføre våre e-læringskurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) og førstehjelpskurs som fokuserer på barn. Vi tilbyr også et praktisk kurs for assistenter.

Gå til kursportalen


Når du kommer nå til innlogingssiden, klikk ”Registrer en ny bruker.”
Her velger du ”Selvregistreringsskjema for medarbeidere til barnehage”

I dette skjemaet skal du fylle inn:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Avdeling – velg ”Barnehage / Ped. yrker”
  • Skriv inn epost adressen din
  • Velg deg et passord (det må bestå av minst 6 tegn, av disse må det være et tall og en stor bokstav; resten små bokstaver )
  • Bekreft passordet ved å skrive det inn en gang til.

Du kommer nå direkte inn i læringsløsningen, og du finner kursene i kurskatalogen.

Når du har gjennomført hele opplæringen og bestått testene får du et diplom.
(dersom du ikke har egen printer ta gjerne kontakt med din konsulent så printer vi det for deg)

Lykke til!