Hvordan skrive søknad

Jobbsøkeguiden

Ved siden av en god CV er en velskrevet søknad ofte inngangsbilletten til et jobbintervju. Mens en CV tar seg av kalde fakta, skal søknaden utdype hvorfor du er rett person til akkurat denne jobben.

 

Relevans En god søknad skal ha relevans til utlysningsteksten. Ta utgangspunkt i stillingsannonsen. Vis at du har kvalifikasjonene stillingen krever.

Fokuser på personlighet Beskriv din personlighet, motivasjon, sosiale tilhørighet og evne til å kommunisere. Unngå klisjeer, f.eks. resultatorientert. Beskriv heller konkrete resultater du har oppnådd.

Dine sterke sider Få frem hvilke av dine kvalifikasjoner, resultater og erfaringer som passer bedriftens behov.

Ferdigheter Fortell om dine arbeidsmetoder, hvordan du løser en oppgave og hvordan du takler stress. Prøv å tegne et komplett bilde av din personlighet og dine ferdigheter.

En skreddersydd søknad Hver søknad må skreddersys til den jobben du søker der og da.

Du må virkelig ville Din motivasjon og glød for jobben må skinne gjennom i søknaden.

 

Noen sjekkpunkter for søknaden

 1. Skaff deg informasjon om arbeidsgiveren på forhånd.
 2. Henvis til hvor du har fått vite om jobben.
 3. Fortell hvorfor du søker.
 4. Kommer dine viktigste kvalifikasjoner tydelig frem?
 5. Fortell hvorfor du mener du passer til jobben – kunnskap, erfaring, egenskaper.
 6. Gi korrekt informasjon.
 7. Vær bevisst på tonen, vis diskret selvsikkerhet uten å virke skrytete.
 8. Vis engasjement og handlekraft. Skriv kort og konsist – som nyutdannet bør ikke CV-en være mer enn én side.
 9. Unngå slang og vanskelige faguttrykk.
 10. Skriv aldri noe negativt om deg selv eller andre.
 11. Ikke nevn noe om lønnskrav. 
 12. Les korrektur.
 13. «Jeg ser frem til å høre fra dere. Med vennlig hilsen…», er en avslutning som tilfredsstiller kravet til en god søknad.
 14. Noter når søknaden ble sendt.

 

Følg opp søknaden

Har du sendt en søknad og ikke fått svar, må du ringe og sjekke om de har mottatt den. Mange rekrutterere er enige om at det er best å vente minst én uke etter at søknadsfristen er gått ut. Da har søknaden sannsynligvis nådd frem til riktig person.

Du kan følge opp med en kort e-post eller telefon. Bestemmer du deg for å følge opp via telefon er det viktig å øve seg. Planlegg hva du skal si. Kanskje er det lurt å skrive noe ned før du ringer.

Når du ringer, presenter deg med navnet som står i CV-en. Bruk aldri klengenavn. Nevn at du har sendt en CV nylig og hvilken stilling du er interessert i. Spør om de har mottatt søknaden og om de fortsatt vurderer kandidater for stillingen. Kommer du til voicemail, prøv igjen. Det er bestandig bedre å snakke med et levende menneske enn et opptak.

Hold samtalene korte og hyggelige. Finn samtidig ut hvor langt de er kommet i ansettelsesprosessen. Da viser du interesse for bedriften og stillingen.

Vær utholdende – stå på!


Last ned eksempel på søknad