Jobbintervju

Jobbsøkeguiden

Vær alltid godt forberedt, du må overbevise når du presenterer dine beste egenskaper og erfaringer – vær et effektivt intervjuobjekt.

På et intervju kan du møte alt fra 1 til 3–4 personer, men la deg ikke stresse av å være i mindretall. Husk at disse menneskene i utgangspunktet liker det de allerede vet om deg – du er gjennom nåløyet. Hvordan du oppfører deg, måten du svarer på og oppleves av intervjuerne, er helt avgjørende for om du blir tilbudt jobben. De er som regel like spent som deg. De har, forhåpentligvis, jobbet mye med å plukke ut aktuelle kandidater og har store forventninger.

Bare det å få komme til et jobbintervju er en seier i seg selv! Du er kvalifisert, nå skal du skille deg ut fra de andre kandidatene!


Forberedelser

Kjenn deg selv Tenk gjennom hvordan du vil presentere deg selv. Er du nervøs kan det hjelpe å trene på intervjusituasjonen. Øv deg foran et speil eller sammen med en venn.

Les deg opp om selskapet Finn ut så mye som mulig på forhånd, slik at du kan svare på spørsmålet:
– Hva vet du om oss?


Rekrutterer ønsker svar på følgende:
Motivasjon – virker du interessert i stillingen?
Engasjement – brenner du for oppgavene?
Kjemi – vil du passe inn?
Resultater – hva har du oppnådd tidligere?


Intervjudagen

 • • Møt presis.
 • • Ta med notater, CV, søknad, attester og vitnemål til intervjuet.
 • • Husk hvilken avdeling du skal til og kontaktperson for stillingen.
 • • Kle deg etter bedriftens kleskode.
 • • Det er normalt å være nervøs, og det vet den som rekrutterer. Å si det som det er, demper nervøsiteten.
 • • Vis interesse og motivasjon for stillingen.
 • • Legg vekt på prestasjoner og hva du har oppnådd.
 • • Svar på det spørsmålet som blir stilt og svar alltid ærlig og direkte.
 • • Still konkrete spørsmål.
 • • Vær positiv når du forteller hvorfor du vil forlate den jobben du er i, eller tidligere jobber. Du vil ha flere utfordringer, mer ansvar, flere muligheter, osv.

De vanligste utvelgelsesmetodene

 • • strukturert intervju
 • • ustrukturert intervju
 • • gruppeoppgaver/-øvelser
 • • case-intervju
 • • assessmentsenter
 • • personlighetstester
 • • evne- og ferdighetstester