Gode referanser kan være en avgjørende faktor for å sikre deg drømmejobben.


Her har du 8 tips:

  1. Unngå å oppgi venner og familie.
  2. Finn minimum 2 referanser, spør dem om det er ok.
  3. Referansen bør kunne bekrefte det du sier om deg selv (f.eks. et resultat du oppgir).
  4. Ikke del ut referansene til alle.
  5. Bruk helst ferske referanser.
  6. Sørg for oppdatert informasjon.
  7. Informer referansen når du søker jobb.


Referanser er viktig

Det er mange som glemmer hvor viktig referanser er, og at de kan «forfølge» deg senere i livet. Sørg alltid for å stå på helt til siste slutt i jobben din, uansett hvor «ferdig» du er, eller hvor uenig du er med sjefen. Referansene dine forteller mye om deg, husk det!