Sertifiseringer

Adecco skal drive en langsiktig og bærekraftig virksomhet som preges av ansvar for ansatte, medarbeidere, samfunn og miljø og være Nr 1 på kvalitet.

Adecco har etablert et styringssystem for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø som skal sikre at vi:

arbeider målbevisst for at våre kunder, medarbeidere og kandidater opplever profesjonalitet i alle relasjoner med Adecco
arbeider proaktivt for å hindre ulykker, skader på materiell og reklamasjoner for å unngå tap av medarbeidere, kunder og renommé
driver kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid med aktiv deltakelse fra ansatte, medarbeidere og kunder
aktivt arbeider for å redusere vår belastning på miljøet

Organisasjonens etterlevelse av styringssystemet for kvalitet, arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling, samt relevante lover og forskrifter kontrolleres, og systemets hensiktsmessighet vurderes periodisk ved å gjennomføre interne og eksterne revisjoner.

Systemet tilfredsstiller et stort antall standarder og vi innehar pr i dag følgende sertifiseringer/kvalifiseringer:




IQNet

NS-EN ISO 9001:2008

En internasjonal standard for kvalitetsstyring. Adecco revideres av Nemko Certification og har hatt dette sertifikatet siden 23. juni 1994.


IQNet

NS-EN ISO 14001:2004

En internasjonal standard for miljøstyring. Adecco revideres av Nemko Certification og har hatt dette sertifikatet siden 15. oktober 2008.


IQNet

SN-BS OHSAS 18001:2007

En internasjonal standard for arbeidsmiljøstyring. Adecco revideres av Nemko Certification og har hatt dette sertifikatet siden 29. oktober 2014.


Revidert Arbeidsgiver

Revidert arbeidsgiver (RA)

En frivillig revisjonsordning fra 1. januar 2014 etablert av NHO Service for bemanningsbedrifter. Dette er en ordning hvor bedrifter kan få dokumentert sin profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av ens sentrale rutiner og praksis når det gjelder forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Mer informasjon om ordningen finnes på revidertarbeidsgiver.no


Achillies JQS

Achilles JQS

Et leverandørkvalifiseringssystem som brukes av innkjøpere i den norske og danske olje- og gassektoren.


Sellihca

Sellihca

Et leverandørkvalifiseringssystem som brukes av den nordiske forsyningsindustrien.


TransQ

TransQ

Et leverandørkvalifiseringssystem som brukes av innkjøperne i den nordiske transportsektoren.


StartBANK

StartBank

Et leverandørkvalifiseringssystem som benyttes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge.


Power & Tech

PowerAndTech

Et leverandørkvalifiseringssystem for selskaper innenfor kraft, teknologi og automasjon.