Om Karriereveiledning

Adeccos arbeid i Norge er tett knyttet opp til ”The Athlete Career Program” – et verdensomspennende og avtalebasert samarbeid mellom den internasjonale olympiske komite (IOC), den internasjonale paralympiske komite (IPC) og Adecco.

IOC Athlete Career Programmet fokuserer på tre aspekter:
Education
Life Skills
Employment


Gjennom en avtale med NIF/Olympiatoppen vil Adecco Norge levere kompetanse og tjenester innen karriereveiledning og jobb-søking. Adecco finansierer en konsulentressurs ved Olympiatoppen. Stillingen vil kommunisere med landslagsutøvere og trenere, fange opp og bringe videre utøvernes behov og formidle bistand til karriereveiledning, jobb-søking og studier parallelt med idrettskarrieren.

Adecco og Olympiatoppen har som felles mål å:
bidra til at toppidrettsutøvere reflekterer over og blir bevisste på de valgene de tar for å ivareta sivil karriere under og etter idrettskarriere.
bidra til å styrke tilbudet til toppidrettsutøvere gjennom vår samlede kompetanse på toppidrett og andre karrierer.
bidra til å skape forutsigbarhet og trygghet i utøveres idrettslige, sosiale og helhetlige utvikling
bidra til å forebygge problematikk som kan forekomme etter idrettskarrieren.


Adeccos program for karriereveiledning og jobb-søknader inneholder følgende elementer:

Personlig karriereveiledning
Veiledningen skjer kontinuerlig i lys av at toppidretten er hovedbeskjeftigelsen for utøverne, og består bl.a av:
Gjennomgang, evaluering og kartlegging av individuell erfaring sammen med utøver
Få tydelig fram kompetanse, personlighet og yrkesverdier
Definering av karrieremål og måleparametere.
Spesielt legge vekt på å få fram erfaring og egenskaper som utøveren har opparbeidet gjennom det å drive toppidrett

CV og søknadsskriving
I kombinasjon med karriereveiledning bidrar Adecco med tips til hvordan CV og jobb-søknader skrives.

Utvikling av karriereplan
Sammen med utøver utarbeides en plan som skal skape en smidig overgang til profesjonell karriere etter at idrettskarrieren er over. Herunder kartlegges muligheten for en overgang med deltidsjobber ut fra kompetanse, egne målsettinger og praktiske gjennomføringsmuligheter.

Utvikling av nettverk
For å være godt rustet den dagen idrettskarrieren tar slutt, er det viktig å skape seg gode nettverk. Å bli bevisst på egne kvaliteter og å ha et gjennomtenkt ønske om sivil karriere skaper store fordeler ved overgangen til livet etter toppidretten. Denne jobben kan og bør påbegynnes under idrettskarrieren.

Ut i jobb
Gjennom en prosess med Adecco, kan vi sammen jobbe for å skape en smidig overgang til arbeidsmarkedet. Adecco kan gjennom god kjennskap til utøver bidra til å finne midlertidige eller faste jobber på bakgrunn av kompetanse/utdanning, eget ønske og det idrettslige omfang.

Olympiatoppens Trainee-ordning
For å forsterke ovennevnte elementer vil Adecco i samarbeid med Olympiatoppen etablere en traineeordning. Programmet skal skape erfaring, koble utøvere og næringsliv og utvikle nettverk.
Det er pr i dag ca 30 land hvor Adecco gjennomfører en nasjonal løsning av ACP programmet. Mer om IOC ACP programme (Athlete Career Programme) finnes HEREr dette noe for deg?

Henvend deg til Tonje Hinze

tonje.hinze@olympiatoppen.no