NavigaNaviga - Omstilling og utvikling

I 20 år har Naviga vært totalleverandør av tjenester innen omstilling og utvikling. Våre spesialister har solid erfaring med å veilede bedriftsledere, karriereveiledning for medarbeidere, økonomisk rådgiving, coaching og utvikling. Våre kunder er alt fra Norges største konsern til små og mellomstore bedrifter samt offentlige virksomheter. Vi gjennomfører prosjekter over hele landet, og drar i den sammenheng nytte av Adeccos ressurser og fasiliteter, samt den lokale kompetansen våre kolleger ved over 40 kontorer tilbyr.

Veiledning for ledere i omstilling og utvikling

Vi veileder ledere gjennom omstillingsprosesser og bidrar med planlegging, gjennomføring og revitalisering. Vi utvikler ledere slik at de strukturerer og organiserer bedre, og de får råd om hvordan de kan kommunisere bedre med sine medarbeidere.

Karriereveiledning i omstilling

Vi tilbyr den enkelte medarbeider veiledning og råd for å komme raskest mulig ut i nytt og relevant arbeid. Dette skjer i form av kurs, personlig karriereveiledning og outplacement.

Coaching og utvikling

Vi har et bredt tilbud av tjenester innen coaching for organisasjoner, ledere og medarbeidere.

Økonomirådgiving

Vi bistår bedrifter med rådgiving innen pensjon og økonomi knyttet til omstillingsprosesser for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for videre veivalg.