Adecco Select – når du skal rekruttere til faste stillinger

Å rekruttere en ny medarbeider er en av de viktigste og kanskje vanskeligste oppgavene en leder har. Å finne den ene personen som har riktig faglig bakgrunn og erfaring, kombinert med personlige egenskaper, evner og motivasjon for stillingen.
Vi bistår gjerne med vår kompetanse i prosessen, slik at du får kandidater med best mulig match til din kravspesifikasjon.

Den du er på jakt etter, er ikke nødvendigvis på søk selv.

Derfor annonserer vi de fleste stillinger i ulike kanaler for å tiltrekke oss flest mulig gode kandidater. Vi søker samtidig i egen base og bruker vårt omfattende nettverk. Målet for rekrutteringsprosessen er å finne og velge ut kandidaten som vil tilføre størst verdi for din organisasjon.

Hele eller deler av prosessen?

Vi tar gjerne ansvar for hele prosessen, fra utarbeidelse av en detaljert kravspesifikasjon, utforming og publisering av annonse til presentasjon av finalekandidater. Da håndterer vi all kommunikasjon med kandidatene og sørger for at de er oppdatert rundt egen status i prosessen. Vi har en strukturert metodikk i intervjurundene, og benytter markedets mest anerkjente og pålitelige tester. Ønsker du å ta deler av prosessen selv er det selvfølgelig ingenting i veien for det.

Tester

Våre rådgivere er sertifisert på markedets mest anerkjente testverktøy – faglig forankret. De arbeidspsykologiske testene vi anvender tilfredsstiller krav til validitet, reliabilitet og relevante normgrupper. Vi benytter standardiserte og godt dokumenterte metoder for å finne rett person til stillingen, og for å forhindre diskriminering.

Vi arbeider etter etiske retningslinjer, som innebærer at våre rådgivere skal behandle kandidater med fortrolighet og respekt. Vår tilnærming til tolkning av resultater er at de kan tilby en mest mulig nøytral og standardisert fremstilling av noen sentrale egenskaper og ferdigheter hos kandidatene. Resultatene verifiseres gjennom tilbakelesning til kandidatene.


Våre rådgivere får kontinuerlig opplæring og muligheter for utvikling, både faglig og personlig. Dette gir høy kvalitet i leveransen av rekrutteringstjenestene.

Adecco Select er landsdekkende – med rådgivere som har lokal kunnskap om markedet.

Send oss en henvendelse og vi kontakter deg snarest
*
*
*
*
Badenoch & Clark

Gjennom vår merkevare Badenoch & Clark leverer vi rekrutteringsprosesser på toppnivå – annonsert rekruttering, executive search og kandidat-assessment.
Vi har et stort nettverk av prekvalifiserte kandidater, som gjør at vi kan sluttføre prosessen på fire uker.

Ta kontakt med oss for å få vite mer
badenochandclark.no/kontakt