C, CE, C1, M2, M4, G8 - Sjåfører / drivers

 • Sted
  Mo I Rana
 • Bransje
  Transport, lager og logistikk
 • Ansettelse
  Utleie
 • Start dato
 • Referanse:
  2325697

Scroll down for english.

Vi er på utkikk etter glade og fleksible sjåfører med et eller flere av følgende sertifikater:

 • C Lastebil
 • C1 Lett lastebil
 • CE Lastebil med tilhenger
 • M2 Gravemaskin
 • M4 Hjullaster
 • G8 Lastebilkran

 

Vi ser etter maskinførere/sjåfører som innehar et eller flere av disse sertifikatene.

Flere av våre oppdragsgivere har behov for maskinførere/gravemaskinførere/sjåfører - og vi kan tilby oppdrag i både korte og lengre perioder. Du kan selv være med å styre arbeidsvolum.

 

Hvorfor velge oss som din arbeidsgiver?

Adecco er et solid bemanningsbyrå med mange års erfaring og er i dag en av Norges ledende innen bemanning og rekruttering. Hver dag jobber vi med å matche gode kandidater med ulike og spennende oppdrag hos våre kunder. Som ny, er opplæring viktig for å få en god start og dette vil vi og våre kunder sørge for. Vi er opptatt av at du som medarbeider skal trives og våre konsulenter vil sørge for god oppfølging både under og mellom oppdrag. På kundelisten har vi attraktive bedrifter som trenger kompetente kandidater til spennende oppdrag. Prøv deg i ulike bransjer; nettverket du får mulighet til å bygge kan bli gull verdt når du en dag kanskje kniver om drømmejobben. All arbeidserfaring er dessuten god erfaring. Bruk oss som diskusjonspartner, vi deler gjerne råd som kan sette fart på karrieren din.

 

Vil tilbyr:

• trivelig og inkluderende arbeidsmiljø

• kursing og opplæring

• opparbeide deg kompetanse og utviklingsmuligheter

• konkurransedyktige betingelser med lønn hver 14. dag

 

English:

We are looking for happy and flexible drivers with one or more of the following certificates:

C

C1

CE

M2

M4

G8

 

We are looking for machine operators / drivers who hold one or more of these certificates.

Several of our clients need machine operators / excavator drivers / drivers - and we can offer assignments for both short and long periods. You can help manage work volume yourself.

 

Why choose us as your employer?

Adecco is a solid staffing agency with many years of experience and is today one of Norway's leaders in staffing and recruitment. Every day we work to match good candidates with different and exciting assignments with our customers. As a newcomer, training is important to get off to a good start and this is what we and our customers want to ensure. We are concerned that you as an employee should thrive and our consultants will ensure good follow-up both during and between assignments. On the customer list, we have attractive companies that need competent candidates for exciting assignments. Try yourself in different industries; The network you are given the opportunity to build can be worth its weight in gold when one day you may stumble upon your dream job. All work experience is also good experience. Use us as a discussion partner, we are happy to share advice that can speed up your career.

 

Will offers:

• pleasant and inclusive work environment

• courses and training

• build up competence and development opportunities

• Competitive wage terms every 14 days


Liknende stillinger

Copyright © Adecco Norge 2022