Kunderådgiver Personmarked

 • Sted
  Oslo
 • Bransje
  Bank, finans og forsikring
 • Ansettelse
  Fast stilling
 • Referanse:
  TS-2A354F88-42B4-4690-A5AD-050390A36CED

Ønsker du å være med på Romerike Sparebank sin satsning i Oslo Nord?

Romerike Sparebank er hele Romerikes sparebank, og er godt kjent for sitt engasjement i lokalmiljøet. Vi ønsker å gjøre en forskjell for familier og privatpersoner knyttet til egen økonomi gjennom personlig og helhetlig rådgivning. Dette får vi først og fremst gjennom alle menneskene som jobber i banken!

Romerike Sparebank er i vekst og ønsker nå å etablere et rådgivningskontor på Stovner, og søker i den forbindelse etter erfarne Kunderådgivere. Som Kunderådgiver Personmarked, vil du få ansvar for å utvikle bankens markedsposisjon i Oslo Nord gjennom kundemøter og salg, basert på god analyse og rådgivning.

 

Hvordan vil du fylle hverdagen din?

Vi er opptatt av å knytte gode relasjoner til våre kunder, så du vil bruke mye av tiden din på å gjennomføre gode kundemøter. Vi vil være samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling, og vi tror at dette vil kunne gi deg et godt utgangspunkt for å skape gode relasjoner til en ny kundegruppe i Oslo Nord. Etter gode leads, vil du gjennomføre helhetlig rådgivning innen lån, forsikring og sparing, og du vi følge opp lånesaker, vurdere risiko, samt bruke en del tid på å skrive gode saksrapporter knyttet til kredittsakene.

Du vil også kunne være bankens ansikt utad, gjennom aktivt bearbeidelse av de foreningene som banken samarbeider med.

 

Hvorfor jobbe i Romerike Sparebank?

Som Kunderådgiver på vår avdeling på Stovner vil du få mulighet til å være med å bygge opp en ny avdeling, samt få faglig utvikling gjennom samarbeid med dyktige kollegaer.

Banken er på en spennende reise, der to fusjonerte banker nå skal stake ut veien videre og skape en ny felles kultur. Med utgangspunkt i en allerede stolt bedriftskultur, der man har en følelse av å være en storfamilie og der man jobber hardt for å nå felles mål, vil du kunne få muligheten til å være med å forme hvordan man skal lykkes sammen i fremtiden.

I jobben som Kunderådgiver Personmarked, vil du jobbe selvstendig med dine oppgaver, men du vil også jobbe tett sammen med dine kollegaer, og du vil bli en del av en kultur der man spiller hverandre gode gjennom kompetansedeling og at man stiller opp for hverandre. Banken er i vekst, og det kan til tider bli hektiske dager, men siden alle har en så positive drive er det allikevel rom for å ha det gøy sammen.

Til tross for at den ny-oppstartede avdelingen på Stovner vil ha et lite fagmiljø, vil du allikevel oppleve å være en del av et større felleskap gjennom tett dialog med dine kollegaer på de andre avdelingskontorene, og ikke minst også eiendomsmeglerne i Aktiv Eiendomsmegling.

 

Vi tilbyr:

Utover lønn på konto hver måned og en årlig bonusordning, har vi en svært god pensjons- og forsikringsordning som ivaretar deg og din familie både som pensjonist eller om ulykken skulle være ute.

I Romerike Sparebank vil du få en unik arbeidsplass. Her blir du møtt med et smil og du merker med en gang at du er en del av et godt miljø. Arbeidsmiljøet er preget av stolthet og en gjeng med inkluderende, engasjerte og hardtarbeidende kollegaer.

 

Hvem er du?


 • Du har høyere utdannelse innen økonomi

 • Du har god erfaring med rådgivning på kreditt, sparing og forsikring, og de sertifiseringene som kreves for å jobbe selvstendig med helhetlig rådgivning

 • Du kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig

Hos oss vil du få muligheten til å bli en del av et lag, og vi håper derfor at du trives med å skape resultater sammen andre. Du er proaktiv for å tilegne deg ny kunnskap, du tør å utfordre det etablerte, men er allikevel lojal til de beslutninger som blir fattet.

 

Søknadsfrist snarest!

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Adecco Select v/ Hege Vesterheim på tlf 473 25 136 eller hege.vesterheim@adecco.no


Arbeidsoppgaver
{Resbonsibillity}

Kvalifikasjoner
{Qualification}

Utdanningsretning
{Education}

Personlige egenskaper
{Personality}

Språk
{Language}

Vi tilbyr
{ApplicableCondition}

Andre opplystninger
{TravelAmount}

Kontaktinfo
{ContactInfo}

Liknende stillinger

Copyright © Adecco Norge 2022