Studiekoordinator som trives i veilederrollen

På vegne av vår samarbeidspartner ser vi nå etter en strukturert studiekoordinator
Du må ha høyere utdannelse fra universitet eller høyskole og ønskelig med utdanning innen tekniske fag.
Ellers trives du i veilederrollen og er flink til å samarbeide på tvers av ulike områder.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

  • Veiledning av studenter
  • Behandling av diverse innkommende søknader fra studenter (utvidet studierett, godkjenning eller innpass av emner, utsatt innleveringsfrist av oppgaver)
  • Registrering i diverse digitale system
  • Samarbeid og støtte til fagmiljø på institutt
  • Samarbeid og støtte til instituttleder
  • Sekretær for studieprogramutvalg
  • Inngår i diverse uformelle nettverk for samarbeid
  • Diverse ad.hoc oppgaver
For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med Hege Hauge: hege.hauge@adecco.no