Er du en flink tømrer på jakt etter nye utfordringer?

Om du er en motivert, flink og selvstendig tømrer, trenger vi deg til nytt og spennende prosjekt i Bergen!

Oppstart: ASAP

Dette kan være begynnelsen din på en unik mulighet hos Adecco som du ikke kan gå glipp av.

 

Dine kvalifikasjoner:

• Min. 3 års erfaring fra Norge/Skandinaviske byggeplasser

• Må oppholde deg i Norden grunnet innreiserestriksjoner p.t

• Evne til å lese tekniske tegninger

• Førerkort klasse B

• Må kunne jobbe selvstendig og strukturert

• Språk nivå C1/C2 på enten norsk/skandinavisk eller engelsk

Vi tilbyr:

• Gode lønnsbetingelser

• Fast kontrakt

• Pensjon og forsikring

• Adecco Fordelsprogram

• Arbeidsklær og nødvendige verktøy

 

Hos oss kan du få foten innenfor godt etablerte bedrifter med mange muligheter. En personalkonsulent i Adecco vil følge deg opp og vi utbetaler lønnen din hver 14.dag. Alle våre ansatte får også tilgang til Adecco Fordel som omfatter blant annet karriereveiledning, trening og reiser mm.

 

Hvis dette kan være noe for deg, ta kontakt snarest med Adecco Bergen v/ Ramona Hodne, Ramona.Hodne@adecco.no

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Are you a really good and independent carpenter, and ready for a new and exciting job opportunity in Bergen?

Start date: ASAP

This could be the beginning of a unique opportunity at Adecco that you can not miss!

 

Your qualifications:

• Min. 3 years experience from Norway / Scandinavian construction sites

• Must stay in the Nordics due to entry restrictions at the moment

• Ability to read technical drawings

• Driving license class B

• Must be able to work independently and structured

• Language level C1 / C2 in either Norwegian / Scandinavian or English

 

We offer:

• Good salary

• Fixed contract

• Pension and insurance

• Adecco Benefit Program

• Work clothes and necessary tools

 

With Adecco, you can gain experience in a well-established company with many opportunities. A personnel consultant at Adecco will follow you up and we will pay your salary every 14 days. All our employees also get access to the Adecco Benefit Program, which includes career guidance, training and travel etc.

 

If this sound like a job for you, please contact Adecco Bergen v/Ramona Hodne, Ramona.Hodne@adecco.no