Customer success for Wanda

Wanda er en raskt voksende norsk teknologi- og logistikk start-up som er etablert i Oslo og Stavanger, og til høsten står etablering i flere norske byer og etablering utenfor Norge for tur. Wanda leverer plass som en tjeneste som gir byboere tilgang til ekstra oppbevaringsplass med et klikk, samtidig leverer selskapet tjenester knyttet til sirkulær økonomi gjennom å tilby vedlikehold av eiendeler.

 

Vi er nå på jakt etter en ansvarlig for Customer Success

«Hos oss får du jobbe i et ungt, internasjonalt og ambisiøst miljø. Du vil også få mye ansvar og mulighet til påvirke din egen hverdag og selskapets kultur»

Wanda har som målsetting å levere ekstremt gode kundeopplevelser, og har så langt klart å etablere en kundetilfredshet i verdensklasse.  Vår ansvarlig for customer success vil sammen med ledelsen i selskapet være ansvarlig for å videreføre og videreutvikle våre salgs- og serviceprosesser.

 

Vi tilbyr en variert rolle, hvor dine viktigste oppgaver blir å;

  • organisere og løse inngående kundehenvendelser på tvers av kanaler i Norge og Sverige

  • administrere og følge opp deltidspersonell

  • kvalitetssikre innkommende ordre/ bestillinger

  • velge samt implementere verktøy som muliggjør en god og effektiv kundebehandling

  • formidle innsikt fra kundedialog til øvrige ansatte og selskapet

  • bidra til å utvikle en kundeorientert selskapskultur

I tillegg vil rollen sammen med daglig leder være ansvarlig for drift av Oslo-kontoret og gjennomføring av våre events.

 

Kvalifikasjoner

Vår nye ansvarlige for customer success har erfaring fra servicebransjer som varehandel eller lignende. Du har evne til å levere gode kundeopplevelser og er levende engasjert i salg, markedsføring og kunderettede aktiviteter. Du har gjerne erfaring fra å lede andre, med etablering av skiftplaner og lignende, og har du i tillegg jobbet med eller fulgt opp partnere og leverandører matcher du alt vi ønsker oss. Vi tror du har utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, og snakker norsk, svensk og engelsk flytende.

 

Personlige egenskaper

Du er en problemløser som er glad i orden og struktur rundt deg. Du er en person som ser muligheter, og som evner å implementere forbedringer. Det er viktig at du er glad i å omgås mennesker og har et positivt menneskesyn med evne til å sette deg inn i andres situasjon. Du har integritet i forhold til deg selv og andre - du tør å si nei og kan kommunisere effektivt med mange ulike mennesketyper.

 

Trigget dette nysgjerrigheten din?

Send inn en søknad eller ta kontakt med Hanne Holst i Adecco Select på tlf: 23 29 00 00 hvis du vil høre om hvorfor du bør søke på stillingen.

Til informasjon så behandler vi alle søknader fra første uken i august.

 

Om Wanda

Wanda (wanda.space) ble startet av fem gründere med et felles mål om å gi folk i byen enklere, mer fleksibel og rimeligere tilgang på plass, når de trenger det. Det er trangt om plassen for mange og man bruker den lille bodplassen man har til oppbevaring av ting man sjelden trenger å ha fremme. I tillegg har bare én av tre Oslohusholdninger egen bil og kvadratmeterprisene stiger. Wanda er et godt alternativ for å frigjøre verdifull plass hjemme og gi deg selv litt mer rom i hverdagen.

Tjenesten er enkel og rimelig, og med noen få klikk har du tilgang til akkurat den plassen du behøver. Det betyr at man kan lagre alt fra en enkelt eske, til et flyttelass, som gir plass til alle behov. 

Eiendom og eiendomsutvikling står for 40% av energirelatert CO2 utslipp. Vi må bygge smartere og drifte mer effektivt hvis vi skal få redusert dette tilstrekkelig raskt, og Wanda øker utnyttelse av eksisterende eiendom som ikke blir brukt.

Samtidig bor en stor andel av befolkningen i både norske og europeiske byer trangt, og trangboddhet er en av faktorene i levekårsundersøkelsen fra desember 2020 peker på som utfordringer som må løses i framtidens byer. Wanda tilgjengeliggjør ekstra plass på en enkel og rimelig måte.

Selskapet er eiet av ansatte med blant annet Proventure, OBOS og Posten Norge som medinvestorer.


Arbeidsoppgaver
{Resbonsibillity}

Kvalifikasjoner
{Qualification}

Utdanningsretning
{Education}

Personlige egenskaper
{Personality}

Språk
{Language}

Vi tilbyr
{ApplicableCondition}

Andre opplystninger
{TravelAmount}

Kontaktinfo
{ContactInfo}