Daglig leder Steinkjer Kornsilo

 

Daglig leder Steinkjer kornsilo

Arbeidsgiver: Steinkjer kornsilo

Stillingstittel: Daglig leder

Søknadsfrist: 31.12.2020

Ansettelsesform: Fast

Arbeidssted: Steinkjer

 

Steinkjer Kornsilo SA er et andelslag som eies av vel 500 medlemmer. Selskapet ble etablert i 1939 og er organisert som et samvirkeforetak. Vi har som formål å fremme medlemmenes yrkesmessige interesser ved å motta korn for tørking, lagring og omsetning, samt virksomhet som har forbindelse med dette. Bedriften har solid økonomi og har årlig omsetning på ca 20 mill NOK. Vi sysselsetter vel 8 årsverk fordelt på 12 ansatte.

Virksomheten ligger  i Steinkjer, med medlemmer i omkringliggende områder. Aktiviteten knytter seg til drift av  kornsilo med mottaks- og tørkeanlegg, leierenseri for såkorn og rensing av sertifisert såkorn. Selskapet har hatt økt aktivitet over tid og står foran nye utviklingsprosjekter. Nåværende daglig leder skal pensjonere seg.

 

Rollen som  Daglig leder på Steinkjer kornsilo passer for deg som motiveres av å tenke nytt parallelt med drift og vedlikehold av eksisterende anlegg. Jobben gir en stor variasjon i arbeidsoppgavene, du må like å være involvert/engasjert i driften og parallelt jobbe med strategien.  Aktiviteten ved Steinkjer kornsilo er  sesongbetont og har sin topp når medlemmene leverer kornet i løpet av noen hektiske dager på høsten.

 

 Har du lyst til  å bli vår nye Daglige leder ?

  

Ansvarsområder:

 • Daglig drift og ledelse av selskapet

 • Administrativ leder

 • Ansvarlig for å drive strategiarbeid

 • Forankre og implementere selskapets valgte strategi

 • Forvaltning av selskapets anlegg og eiendom

 • Økonomistyring, regnskap og budsjett

 • Personalledelse

 • Dialog med ulike eksterne interessenter

 • Overordnet ansvarlig for internkontroll, kvalitet og HMS

 • Sørge for at selskapet til enhver tid har riktig kompetanse/ressurser og samarbeidspartnere

 • Produksjonsstyring, herunder styre døgnaktivitetens omfang i skuronna

 • Styrerapportering

 

 

Personlige egenskaper :

 • Motiverende og inkluderende

 • Strukturert

 • Samarbeids- og løsningsorientert

 • Sterk gjennomføringsevne

 • Kundeorientert

 • Utviklingsorientert

 • Takle stress veldig godt

 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

 

Kvalifikasjoner:

 • Gjerne økonomiutdannet/bedriftsøkonomi

 • Gjerne en bachelor i landbruksteknikk

 • Gode It kunnskaper

 • Erfaring fra landbruk eller produksjon/prosess industri

 • Ledererfaring med personal- og økonomiansvar

 

Vi tilbyr:

 

 • En selvstendig og spennende jobb i et solid firma

 • Lønnsbetingelser i forhold til kvalifikasjoner og erfaring

 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø med en til tider travel arbeidshverdag

 

 Har du spørsmål ang stillingen, ta kontakt med Adecco Select Inger Mari Bomo tlf 90823382 eller daglig leder Steinkjer kornsilo: Sveinung Flægstad tlf 90985916


Arbeidsoppgaver
{Resbonsibillity}

Kvalifikasjoner
{Qualification}

Utdanningsretning
{Education}

Personlige egenskaper
{Personality}

Språk
{Language}

Vi tilbyr
{ApplicableCondition}

Andre opplystninger
{TravelAmount}

Kontaktinfo
{ContactInfo}