Selvstendig og strukturert kontormedarbeider 100 prosent

For kunde søker vi en driftig kontormedarbeider i vikariat, 100% stilling. Vikariatet har oppstart 01.01.20 og vil vare til 15.03.21.

Stillingen er meget selvstendig og det vil bli gitt opplæring frem til 01.03.20.


Arbeidsoppgaver vil være:

 • Administrator – holde i trådene på kommende og pågående saker (sammen med daglig leder)
 • Sentralbord – besvares og løse spørsmål som kommer
 • Ha systemansvar for en database med lærlinger - basen skal være ajour til enhver tid
 • Ha ansvar for å følge opp ulike oppgaver som omhandler lærlinger
 • Legge inn lærekontrakter
 • Oppmelding til fagprøver
 • Sende kontrakter
 • Varsle om kurs til ulike grupper av lærlinger
 • Varsle om frister til eksamen til de berørte lærlingene
 • Tett dialog med Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen
 • Ha kontroll på og besvare hevendelser fra fylket, samt videre oppfølging av opp disse
 • Utbetaling av tilskudd
 • Kunnskap om, eller erfaring fra gjennomføring av større arrangementer
 • Booke møter for kollegaer
 • Bidra med enkle regnskapsoppgaver
 • Avlaste daglig leder ved behov
 • Delta på yrkesmesser for lærlinger - rekruttering
 • Mye kommunikasjon med medlemsbedrifter og lærlinger via e-post og telefon
 • Oppdatere nettsider, sende ut nyhetsbrev, invitasjoner, sosiale medier m.m.

Personen bør ha disse kvalifikasjonene:

 • Ønskelig med erfaring fra opplæringskontor, skole, fagopplæring eller vært faglig leder for lærlinger, eller lignende.
 • Fagbrev i kontor og administrasjonsfaget er en fordel
 • God evne til å organisere eget arbeid – administrator
 • Like orden og systemer og følge opp det
 • Være strukturert og kunne holde i mange saker samtidig – utøve struktur
 • Være god på Word, Excel, outlook, PP presentasjoner og å bruke «touchmetoden»
 • Kunne kommunisere meget godt både muntlig og skriftlig, og har god formuleringsevne – en kommunikator
 • Ha god tallforståelse og logisk sans
 • Ha erfaring med arbeid med nettsider og oppdatering av disse
 • Ha erfaring og engasjement i ulike sosiale medier
 • Være proaktiv og selvstendig, like å ta ansvar
 • Like å få unna ting, satt i system
 • Være serviceinnstilt og omgjengelig, blid og positiv, bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Være fleksibel i fht. arbeidsoppgaver og kunne stå på litt ekstra om det «brenner»
 • Være litt «potet»
 • Det vil være en fordel med sertifikat

Vi kan tilby:

 • Et veldig positivt og godt arbeidsmiljø – samlokalisert med andre kontorer
 • Spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og rom for kreativitet
 • Gode betingelser
 • Gode rutiner for samarbeid
 • Arbeidssted på Klosterøya i Skien

Søknader vil vurders fortløpende. Ved spørsmål om stillingen kontakt June Marita Ekre Moen, hverdager mellom kl 9-15