Vi søker vnetilasjonsmontører til langvarie oppdrag i Bergen

Ventilasjonsmontør / Ventilation fitter

We are looking for experienced ventilation fitters to our clients in Bergen/Hordaland.

Required qualifications:
•Formal education/ minimum 3 year of experience as ventilation-fitter (last 3 years)
•Fitting of ventilation channels
•Installation of fans and climate-aggregates
•Isolation
•Technical drawings
•Good level of Norwegian or English

We offer:
•Competitive wage, pensions and insurance
•Long term corporation
•Focus on professional development
•Workwear and tools
•Help to find accommodation

If you are interested please register your CV by using the link in this add.

If you have any questions, contact Victoria Bremer, phone: 412 22 049 or email: victoria.bremer@adecco.no

Vi er på jakt etter erfarne ventilasjonsmontører til våre kunder i Bergen/Hordaland

Ønskede kvalifikasjoner:
•Fagbrev og/ eller minimum 3-5 års arbeidserfaring som ventilasjonsmontør
•Montering av ventilasjonskanaler
•Installasjon av vifter, klimaanlegg
•Isolering
•Tekniske tegninger
•Godt norsk eller engelsk

Vi tilbyr:
•Konkurransedyktig lønn, pensjon og forsikring
•Mulighet for langvarig prosjekt
•Fokus på faglig utvikling
•Arbeidsklær og nødvendige verktøy
•Hjelp til å skaffe bolig om du er tilflytter

Har du erfaring innen dette faget, er du hjertelig velkommen til å sende din søknad og CV ved å bruke linken i annonsen.

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Victoria Bremer, phone: 412 22 049 or email: victoria.bremer@adecco.no