Innovasjons- og marketingdirektør Calanus AS

Calanus AS (www.calanus.no) er et biomarint industriselskap som leder an i utvikling, fremstilling og salg av unike helse- og ernæringsprodukter basert på bærekraftig utnyttelse av det marine krepsdy­ret raudåte (Calanus finmarchicus), en av de største fornybare marine ressursene globalt. Selskapets hovedprodukt er Calanus® Oil, en marin olje til forbrukere med unik sammensetning og dokumenterte gunstige egenskaper. Selskapet jobber også med funksjonelle ingredienser rettet mot den globale akvakulturin­dustrien. Calanus har 40 ansatte i Tromsø og Sortland, og ferdigstiller nå sin første fabrikk for bioraffinering av raudåte. Selskapet har ambisiøse mål for vekst.

 

 

Calanus øker sin satsing internasjonalt og søker en fremoverlent og erfaren 

Innovasjons- og marketingdirektør

Søknadsfrist: 18.05.2021

 

Med bakgrunn i store vekstambisjoner søker vi etter deg som vil lede vår innovasjons- og marketingavdeling for å skape en unik markedsposisjon for selskapet innenfor våre salgsområder. Avdelingens oppgaver omfatter innovasjon og FOU, kvalitet, markedsadgang og markedsposisjonering av selskapets unike helse- og ernæringsprodukter. Avdelingen skal støtte både produksjons- og salgsavdelingene, og bidra til å åpne opp salgsmuligheter i alle selskapets markeder via markedsadgang og tydelig posisjonering, samt videreutvikle forskningsbasert dokumentasjon som kan gi grunnlag for godkjenning av helsepåstander. God intern samhandling på tvers av alle avdelinger og funksjoner med en koordinert innsats mot felles mål er viktig. Du må kunne dokumentere gode resultater og relevant erfaring, høy gjennomføringsevne og gode lederegenskaper. Stillingen vil ha ansvaret for utarbeidelse av budsjett og planer med konkrete KPI for avdelingen, og vil være en viktig bidragsyter i utarbeidelsen av selskapets videre forretningsstrategi. Stillingen rapporterer til administrerende direktør (CEO), inngår i selskapets toppledergruppe og får personalansvar.  

Hovedkontoret er i Tromsø, men for den rette kandidaten vil pendling fra annen lokasjon kunne vurderes.  

Avdelingens arbeidsoppgaver

 • Utforme og iverksette bedriftens innovasjonsstrategi  

 • Planlegging og gjennomføre FoU-prosjekter

 • Bearbeidelse av forskningsresultater og litteratur til bruk i søknader om patentbeskyttelse, myndighetsgodkjenning, markedsadgang, produktutvikling og helsepåstander for bruk i markedsføring og salg

 • Ansvar for implementering og videreutvikling av selskapets marketingstrategi for rett posisjonering og merkevarebygging

 • Ansvarlig for utarbeidelse av og retningslinjer for bruk av markedsføringspåstander

 • Håndtere kontakt og kommunikasjon med Mattilsynet og regulatoriske myndigheter internasjonalt

 Om deg:

 • Fremoverlent, ambisiøs med stor gjennomføringsevne og resultatfokus

 • Sterk på samarbeid både nedover, sideveis og oppover i organisasjonen

 • Evne å håndtere et bredt spekter av oppgaver og samtid ha struktur og god involvering av andre

 • God forretningsforståelse, økonomiforståelse, løsningsorientert, kreativ, pålitelig og utadvendt.

 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.

 • Du har en profesjonell og hyggelig fremtreden i tråd med våre verdier

 • Evne å bygge relasjoner og nettverk med både kollegaer og kunder

 • Du motiveres av å skape resultater for deg selv, dine ansatte og kunder

Kvalifikasjoner vi søker er:

 • Formell utdannelse: Relevant utdannelse på universitets- eller høgskolenivå.

 • Erfaring: ledelse, innovasjons og utviklingsarbeid i forskningsbasert virksomhet, erfaring fra salgs- og markedsføringsarbeid internasjonalt

 • Fordel med erfaring fra salgs- og markedsføring av ernæring og/eller kosttilskudd

 • Må kunne vise til oppnådde gode resultater


Vi tilbyr:

 • En nøkkelrolle i selskapet og vår internasjonale satsing

 • Arbeid i en pionérbedrift som på en bærekraftig måte høster, prosesserer og selger en helt ny marin ressurs som kommer til å ha stor betydning for verdens matbehov i fremtiden.

 • Et spennende og solid fagmiljø

 • Hovedkontor sentralt i Tromsø, pendlerløsning ordnes ved hjemmekontor

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Konkurransedyktig lønn


Har du det som kreves?
 

Kontakt selskapets rådgiver hos Adecco Select ved Marius Tzatchev (M: 47 32 51 81) eller påtroppende CEO Siv-Karin Ramskjell (M: 90 19 41 49).

 

 


Arbeidsoppgaver
{Resbonsibillity}

Kvalifikasjoner
{Qualification}

Utdanningsretning
{Education}

Personlige egenskaper
{Personality}

Språk
{Language}

Vi tilbyr
{ApplicableCondition}

Andre opplystninger
{TravelAmount}

Kontaktinfo
{ContactInfo}