Kompetanserådgiver AOF Fagskolen

AOF Vestlandet - Agder har i dag ca. 40 administrativt og faglig ansatte, og ca. 500 lærere i ulike stillingsandeler. Vi har hovedkontor i Haugesund og avdelingskontor med campus i Bergen, Stavanger og Kristiansand. AOF Fagskolen er en underenhet av AOF Vestlandet - Agder og en av landets største ideelle/ private fagskoler.

 

Vil du være en del av en spennende og innovativ organisasjon som skaper gode utdanningsmuligheter for voksne? Er du interessert i høyere yrkesfaglig utdanning og trives med å motivere og lede mennesker?

 

AOF Fagskolen søker kompetanserådgiver til campus Stavanger

 

Kompetanserådgiver er en mellomleder med ansvar for to hovedområder. Det ene er rekruttering av studenter og undervisningspersonell i nært samarbeid med arbeidslivet, det andre er å sikre at opplæringen gjennomføres i henhold til virksomhetens kvalitetssystemer. I tillegg er deltakelse i utviklingsarbeid en sentral oppgave. Kompetanserådgiver inngår i et team bestående av fagskolerektor, fagskolekoordinator, sekretærer og andre kompetanserådgivere. Kompetanserådgiverne rapporterer til fagskolerektor. Stillingen innebærer stor grad av selvstendighet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for egne utdanninger med budsjett- og resultatansvar

 • Leder og personalansvar for undervisningspersonell

 • Oppfølging og veiledning av studenter og samarbeidspartnere

 • Kvalitetssikring av læreplaner, timeplaner, undervisningsplaner mv.

 • Relasjonsbygging og følge opp eget nettverk på en god og hensiktsmessig måte

 • Markedsføring av utdanninger og opplæringstilbud

 • Rekruttering av studenter og lærere

 • Følge med på utviklingstrender og se disse i sammenheng med egne opplæringstilbud

 • Delta i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning

 • Organisasjons- og arbeidslivserfaring

 • God kunnskap om og nettverk innenfor lokalt og regionalt arbeidsliv

 • Interesse og gjerne kunnskap om voksnes utdanningsmuligheter

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Meget gode digitale ferdigheter

 • Økonomisk forståelse

 • Gjerne ledererfaring

 

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon og samarbeid

 • Evne til å bygge tillit og gode relasjoner til kolleger, studenter, lærere og samarbeidspartnere

 • Gode gjennomføringsevner og høy arbeidskapasitet

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet

 • Evne til å løse store og komplekse oppgaver på en kvalitetsmessig god måte

 • Trives med å utføre ulike og varierte arbeidsoppgaver

 • Evne til å tilegne seg og anvende ny kunnskap

 • Trives med høyt tempo i en hektisk arbeidshverdag

 

Vi tilbyr

 • En spennende, utviklende fleksibel og selvstendig jobb

 • Gode lønns- og arbeidsvilkår og velferdsordninger

 • Hyggelige kolleger og et sterkt og utviklende fagmiljø

 

Campus Stavanger har flotte og moderne kontor- og undervisningslokaler i Innovasjonsparken Stavanger. Søker må disponere egen bil.

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Adecco ved Mette Hessen tlf. 93633191, mette.hessen@adecco.no

 

Søknadsfrist  01.08.21. 

 


Arbeidsoppgaver
{Resbonsibillity}

Kvalifikasjoner
{Qualification}

Utdanningsretning
{Education}

Personlige egenskaper
{Personality}

Språk
{Language}

Vi tilbyr
{ApplicableCondition}

Andre opplystninger
{TravelAmount}

Kontaktinfo
{ContactInfo}