Servicemedarbeidere til deltidsstillinger

For vår inkluderende og positive kunde Ragn-Sells AS ser vi etter personer som liker å ta i et tak, er kundevennlige og trives med å variere mellom team og selvstendig jobbing. Vaktene foregår mellom kl.08 og kl.19 fredag og lørdag, og du skal i hovedsak fylle opp følgende turnus: jobbehelg / jobbehelg / frihelg. Det er samtidig viktig at du kan stille i ferier og ekstra dager når det trengs. Primære stasjoner du jobber på er i Sande, Holmestrand og Horten, men også i noen tilfeller på Nøtterøy, Tønsberg og Borgeskogen. Du MÅ ha enten hjullaster M4 eller truckførerbevis på T4, samt førerkort klasse B og disponere bil. Det er en fordel med FA-kurs! Du blir fast ansatt i en 20% stilling hos Adecco og innehar oppdrag hos Ragn-Sells.

 

Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Kjernevirksomheter er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produseres sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Den viktigste oppgaven er å ta vare på ressursene i avfallet og det jobbes derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Ragn-Sells er opptatt av å ta vare på samfunnet rundt og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Se www.ragnsells.no for mer informasjon

 

Verdiene i fokus:

Enkelthet – ansvarlighet – helhet – handlekraft.

Disse verdiene danner grunnlaget for hvordan det jobbes hver eneste dag. Det er derfor viktig at medarbeiderne kan kjenne seg igjen i disse. Det en unik kultur med folk som brenner for faget. Ragn-Sells står for lang erfaring, høy fagkompetanse, kvalitet i arbeidet og tett oppfølging av kundene.

 

Viktige punkter for Ragn-Sells:

 • Helse, miljø og sikkerhet settes foran alt
 • Gode holdninger
 • Resultatorientert
 • Fokus på kontinuerlig forbedring
 • Gode rollemodeller som kollegaer
 • Variert og utfordrende arbeidsdag

 

I Ragn-Sells er det mulighet for å jobbe med spennende oppgaver i en variert arbeidshverdag med personlige og faglige utfordringer. Det er høyt tempo og det er viktig å ha det gøy på jobben!

 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Sortering av avfall og restprodukter
 • Vedlikehold av utstyr
 • Yte topp service. Kundekontakt- og veiledning
 • Forefallende rydding og sikring av forsvarlig drift
 • Kontroll av avvik

 

Søk i vei! Skulle det være noe du lurer på er det lov å ta en telefon først.