Konsulent skjøtsel av truet natur

Natur og idrett er Bærum Kommunes "grønne" tjenestested og har ansatte med oppgaver knyttet til gravplasser og kirkegårder, idrett, park, landbruk/utmark og kulturminnevern.

Avdeling for Park, Landbruk, Natur og Kulturvern, som inngår i tjenestestedet Natur og idrett, drifter over 500 anlegg. Herunder turveier, nærmiljøanlegg, parker og badeplasser. Vårt hovedansvar er å forvalte og drifte alle grønne arealer som Bærum kommune eier, og som vi har inngått avtale om å drifte. Vi jobber for at våre områder skal være flotte parkanlegg og friområder med stor natur- og opplevelsesverdi.
De geologiske og klimatiske forholdene i indre Oslofjord gjør at Bærum kommune huser et unikt mangfold av naturtyper og arter. Mye av dette mangfoldet er skapt av tidligere tiders naturbruk, og slike områder trues i dag av gjengroing og spredning av fremmede arter. Fylkesmannen har pekt ut flere av artene som lever i våre områder som ansvarsarter for Bærum kommune.

For å bevare dette naturmangfoldet søker vi nå tre sommerhjelper til arbeidet med skjøtsel av truet natur, fra rundt 1. mai til rundt 1. september 2020. Stillingsbrøk 100%. Oppmøte vil være på Stabekk.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedformålet med stillingen er å bekjempe fremmede arter og skjøtte truede naturtyper. Arbeidet består i hovedsak av rydding av områder som gror igjen med uønskede treslag og busker, og fjerning av fremmede arter
 • Maskinell og manuell rydding av busker og mindre trær, og fjerning av disse på skånsom måte
 • Identifikasjon og fjerning av fremmede arter med fokus på å unngå videre spredning
 • I alt arbeide som skal utføres må det vises hensyn til sårbart naturmangfold
 • Arbeidssted vil være innenfor naturområdene på Fornebu og Kalvøya
 • Arbeidet passer til de som liker å jobbe ute, og har god kjennskap til fremmede arter og hvordan de bekjempes
 • Deler av arbeidet vil bli gjort i samarbeid med kommunens ansatte i parkavdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen biologi/naturforvaltning og lignende fagfelt
 • Du må ha grunnleggende kjennskap til planter og deres systematiske inndeling, samt evne til å skille arter fra hverandre i felt
 • Interesse for naturmangfold og økologiske prosesser
 • Studenter innenfor biologi/naturforvaltning og lignende fagfelt vil bli prioritert
 • Erfaring med lignede oppgaver er en fordel, men ikke et krav da opplæring vil bli gitt
 • Sprøytesertifikat og kurs i bruk av motorsag/ryddesag er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • Det kreves språkprøve B1 skriftlig og muntlig
 • Det er fordel at du har førerkort kl. B og har tilgang til egen bil

Personlige egenskaper:

 • Arbeidsglad
 • Håndterer fysisk krevende arbeid over tid
 • Vant til å være utendørs
 • Evne til selvstendig arbeid og kan jobbe i team
 • Grundig
 • Godt humør, og omgjengelig i forhold til medarbeidere og publikum

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Arbeid i naturskjønne og vakre omgivelser
 • Lønn etter ansiennitet og kompetansenivå
 • Arbeidstid mellom kl. 07.30 – 15.00 inkl betalt lunsj

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Hanne Dahl Aabakken på mail hanned.aabakken@adecco.no tlf: 98204741