Utvikler og oppfølger av styringstavle/dashbord

Vår kunde innen det offentlige har behov for å styrke laget med en ressurs som skal jobbe med utvikling og oppdatering av et samferdselsprosjekt sitt dashbord / styringstavle. Dette er et langvarig prosjekt med beregnet varighet på 1,5 til 3 år. Det er ønskelig med oppstart i løpet av august, men vi venter på rette vedkommende.

Arbeidsoppgavene dreier seg i hovedsak om utvikling og oppdatering av styringstavlen. Per i dag inneholder denne mye økonomidata, men det er ønskelig å utvikle løsningene til andre fagområder – for eksempel plan, risiko, kvalitet, HMS, prosjektering, administrasjon mm. Du vil ha ansvar for oppfølging av datafangst fra systemene, utvikling av dashbordløsninger, ukentlig/månedlig oppdatering av dashbord, mm. Per i dag er det Power BI som benyttes til utvikling av dashboards.

Hva ser vi etter?

  • Deg som liker å arbeide med tall og utvikle/designe dataløsninger i Power BI, Microsoft, mm.
  • Har stor interesse og lidenskap for data og datahåndtering, samt erfaring fra programmeringsverktøy og systemer i Power BI
  • Du bør ha fullført minimum 3 års høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, økonomi, regnskap, matematikk/statistikk eller annen relevant utdannelse
  • Du må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og evne å formidle komplekse problemstillinger til ulike målgrupper
  • Det er en fordel om du kjenner til smidige metoder og prinsipper for kontinuerlige leveranser

Hva venter deg?

  • Interessant og selvstendig stilling hos en offentlig arbeidsplass
  • Kontorer sentralt i Bergen, samt mulighet for hjemmekontor og flexitid
  • Attraktiv arbeidsplass
  • Langvarig oppdrag og lønn etter avtale

Søkere er velkommen til å kontakte samarbeidspartner Adecco for ytterligere informasjon; Siri Tislevoll-Bremnes på 40889029 eller siri.bremnes@adecco.no.