Økonomirådgiver med regnskapsbakgrunn

Ny

Vi ser etter en økonomirådgiver til et engasjement i statlig virksomhet med oppstart i august 2021 - inntil 1 år. Stillingen er plassert i administrasjonsavdelingens stab. Vi ser etter deg som har interesse for økonomi, lønn og regnskap, og som trives med å utføre arbeid innenfor alle disse områdene. Administrasjonsavdelingen har mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og er en viktig del av støtteapparatet til avdelingen.

Arbeidsoppgaver:
•behandle inngående fakturaer og fakturering
•oppfølging leverandør- og kundereskontro
•oppfølging og kontroll av posteringer i regnskapet
•budsjett og prognosearbeid; herunder bistå ved tertial- og årsrapportering

Lønnsarbeid; herunder opprettelse og innsendelse av manuelle bilag til DFØ, men også registrering i SAP via e-skjemaer
•behandling av elektroniske permisjonssøknader mv.
•oppfølging av refusjoner, tid og fravær
•rapportere og analysere bruk av overtid mv.
•behandle reiseregninger
•kontroll av lønnskjøringer; herunder hovedlønn-, bonus- og reisekjøringer
•tilgangsstyring og arbeidsflyt i SAP
•administrativ støtte, opplæring og rådgivning
•utarbeidelse av rutiner og andre ad.hoc oppgaver

Kvalifikasjoner:
•minimum 3 års relevant høyere utdanning innen økonomi eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
•minimum 3 års erfaring innen økonomi, lønn og budsjettarbeid
•det er ønskelig at du har erfaring med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) som tjenesteleverandør hvor vi er fullservicekunde
•god kjennskap Statens personalhåndbok, statlig økonomistyring og relevante lover og avtaleverk
•kjennskap til systemene Contempus, Agresso og SAP er en fordel
•god brukerkompetanse i Excel er en forutsetning
•god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning

Personlige egenskaper:
•stor grad av selvstendighet, evne til å sikre fremdrift på egne oppgaver samt evne til å ta initiativ
•evne til å arbeide nøyaktig og strukturert
•evne til å finne gode løsninger på ulike problemstillinger
•serviceorientert og opptatt av å levere arbeid av høy kvalitet
•trygg og komfortabel i kommunikasjon med ledere og medarbeidere, og gode samarbeidsevner
•personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Det kreves høy integritet og tilfredsstillende vandel. Det gjøres oppmerksom på at vi kan be om utvidet politiattest. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Aktuelle søkere vil bli kontaktet forløpende – søk i dag!
Tiltredelse: omgående