Økonomikonsulent Drangedal Kommune

Økonomiavdelingen er organisert under Rådmann med stab og betjener hele kommunen med sine tjenester. Det er nå ledig 100 % fast stilling som økonomikonsulent med oppstart 1.10.19. Du får en viktig og sentral rolle i vår økonomi avdeling. Avdelingen har blant annet ansvar for fakturering, bokføring, håndtering av leverandørfakturaer, remittering og avstemming av regnskapet. Økonomiavdelingen består av fem medarbeidere og holder til i kommunehuset i Drangedal. Vi har et åpent og inkluderende miljø med fokus på trivsel og samhold.

 Arbeidsoppgaver

 • Varierte oppgaver innenfor både regnskap og budsjett
 • Bruk av økonomisystemet Agresso 
 • Rapportering og prosjektregnskap
 • Rapportering til andre offentlige systemer bl.a. kostra, moms og momskompensasjon
 • Administrasjon av rettigheter i Altinn
 • Bistand til andre kommunale ansatte på økonomiområdet
 • Oppgavene vil kunne variere med behovet til enhver tid, hvilket er påvirket av arbeidsmengde og hva som må prioriteres

 Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad i økonomi
 • God kjennskap til regelverket rundt moms
 • God regnskapsforståelse
 • God systemforståelse
 • Drangedal Kommune bruker sak- og arkivsystemet Public 360, Agresso økonomi og EIK innfordringssystem. Det er en fordel om du er kjent med disse systemene, men det er ikke et absolutt krav

 Personlige egenskaper

 • Stor grad av struktur og nøyaktighet
 • Du jobber selvstendig og med team-tankegang
 • Løsningsorientert
 • Systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver og frister
 • Evne til å kommunisere med våre innbyggere og kunder
 • Tar initiativ og er ansvarlig, yter god service både internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff
 • God opplæring i ca 6 måneder av våre medarbeidere som sitter med oppgavene pr i dag.
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Telefon og pc ordning
 • Personlig utvikling i form av blant annet kompetansehevende kurs ved behov
 • Gode pensjons- forsikringsordninger

 

Søknadsfrist er 27. mai.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef Jens Arnfinn Brødsjømoen på mobil 959 37 803 eller rådgiver i Adecco, Linda Thommesen på mobil 948 70 677. 

 

Arbeidsoppgaver
{Resbonsibillity}

Kvalifikasjoner
{Qualification}

Utdanningsretning
{Education}

Personlige egenskaper
{Personality}

Språk
{Language}

Vi tilbyr
{ApplicableCondition}

Andre opplystninger
{TravelAmount}

Kontaktinfo
{ContactInfo}