Hjelpearbeider Isolasjon i rotasjonsordning

Linjebygg AS leverer vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter til olje- og gassektoren. Konsernet har mange attraktive kontrakter i Norge og på norsk sokkel, og er en del av Altrad Group som er et verdensomspennende industrikonsern med 43000 ansatte og en omsetning på 3,2 milliarder euro. Linjebygg har hovedkontor i Molde og prosjektkontor i Stavanger, Bergen, Trondheim og Hammerfest.

Hos Linjebygg er det de menneskelige ressursene som står i sentrum. Vi søker motiverte og dyktige hjelpearbeidere innen isolasjon. Arbeidssted vil være anlegg i Norge, onshore/offshore.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre arbeidet etter gjeldende prosedyrer og spesifikasjoner
 • Utføre tilvist arbeid

Krav til kompetanse:

 • God HMS kultur
 • Erfaring med isolering
 • Kjennskap til metoder, utstyr og maskiner som benyttes i fagområdet
 • Kommuniserer godt i skandinavisk eller engelsk språk
 • Ved arbeid offshore kreves gyldig grunnleggende sikkerhetskurs og helseattest, samt gode ferdigheter i skandinavisk språk

Personlige egenskaper:

 • Effektiv og kvalitetsbevisst
 • Positiv innstilling og gode samarbeidsevner
 • Nøyaktig og pliktoppfyllende

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i spennende prosjekt onshore/offshore
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Rotasjonsordning
 • Nødvendig opplæring og kursing

For mer informasjon om stillingen kontakt rådgiver Britt Eli Sandhaug i Adecco. Epost britt.sandhaug@adecco.no eller tlf. 47325158
Vi imøteser din søknad med CV, referanser, attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 26. mars. Søknader behandles fortløpende.

 

Linjebygg AS supplies maintenance and modification projects to the oil and gas sector. Linjebygg AS has many attractive contracts in Norway and on the Norwegian continental (shelf), and is part of the Altrad Group, which is a worldwide industrial group with 43,000 employees and a turnover of 3.2 billion euros. Linjebygg AS has their main office in Molde and a project office in Stavanger, Bergen, Trondheim and Hammerfest
At Linjebygg, the human resources are in focus. We are looking for motivated workers in Surface treatment, with pride for their profession.

Tasks and responsibilities:

 • Perform the work according to current procedures and specifications
 • Follow up work instructions given by the supervisor

Qualification requirements :

 • Good HSE culture
 • Experience in Isolation
 • Knowledge of methods, equipment and machines used in this type of work
 • Communicates well in Scandinavian or English language
 • When working offshore, a valid basic safety course and health certificate is required, as well as good skills in Scandinavian language

Personal characteristics:

 • Effective and quality conscious
 • Positive attitude and good collaboration skills
 • Accurate and conscientious

We are offering:

 • A challenging work in exciting project onshore / offshore
 • Good working environment with engaged and skilled colleagues
 • Competitive conditions
 • Necessary training and coursing

For more information about the position, please contact HR advisor Britt Eli Sandhaug in Adecco. Email britt.sandhaug@adecco.no, tel. +47 47325158

We accommodate your application with CV, references, certificates and diplomas.

Application deadline: March 26th. Applications are processed on an ongoing basis.