Ønsker du jobbe som Business Controller

På vegne av vår kunde søker vi nå Business Controller til oppdrag med oppstart snarest. Oppdraget har en varighet til 31.05.2022, med mulighet for videre forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i daglig kontinuerlig kostnadskontroll og forretningsstyring hvor man også er ansvarlig for fakturering og kontantinnkreving fra kunder
 • Bistå med rapportering på slutten av måneden
 • Bidra til forbedret risikostyring og optimalisering av kontantstrøm
 • Få oversikt og bli kjent med relevante kontrakter for å utføre korrekt fakturering og kostnadskontroll, i tillegg til å sikre riktig forretningsstyring
 • Gi konstruktiv forretningsstyringsstøtte til relevante ledere og team
 • Opprettholde et godt samarbeid og kommunikasjonsnivå med alle relevante parter innen GBS, forretningsområder og bedriftsfunksjoner for å sikre kvalitet og fullstendighet i regnskap og rapporter
 • Bidra til kvalitet og rettidig levering av anbudsaktiviteter om nødvendig
 • Bidra til forbedringsinitiativer for bedriftsledelse, herunder utfordre og støtte organisasjonen mot kontinuerlig forbedring
 • Ta initiativ og eierskap vedrørende forbedringer av oppsett av finanssystem og forbedringer av forretningsprosesser
 • Utføre ad-hoc-analyse når det kreves av VP Finance i tildelt BA

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-5 års relevant utdanning innen økonomi og regnskap
 • 1-3 års erfaring innen økonomi- og regnskapsprosesser
 • Kunnskap og yrkeserfaring i å utvikle og vedlikeholde effektive økonomiske prosesser
 • God erfaring innen IT -programvare og systemer opp mot regnskapsprosesser

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert, serviceorientert og oppgavefokusert
 • meget gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig

Dersom du er interessert så hører vi gjerne fra deg gjennom en kortfattet søknad og utfyllende CV. For spørsmål kontakt gjerne Katrine Grotle, katrine.grotle@adecco.no

Kandidater vil bli kontaktet fortløpende