Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Håndter konstruktiv kritikk som en proff

Å få feedback er viktig for at du skal utvikle deg i jobben din. Det kan selvsagt føles kjipt å få kritikk. Men husk at all tilbakemelding, positiv eller negativ, gis for at du skal utvikle deg og bli tryggere i rollen din. Her vil du finne ut hvordan du håndterer konstruktiv kritikk som en proff, og bruker tilbakemeldingene til din fordel.

1. Ikke reager umiddelbart

Det første du bør gjøre når du får kritikk er ingenting i det hele tatt. Ta noen øyeblikk på å prosessere informasjonen du fikk. Den korte pausen gir deg sjansen til å tenke gjennom kritikken, og mulighet til å gi et informert svar. Du kan gjerne si noe sånt som «Takk for at du tok opp dette. Kan jeg få et øyeblikk til å tenke over det før jeg svarer?».

2. Fokuser på de positive fordelene med kritikk

Husk at hensikten med å få feedback er å hjelpe deg til å bli enda bedre i jobben din. Minn deg selv på at dette er en mulighet for deg til å vurdere ulike områder hvor du kan forbedre deg. Blir man ikke klar over disse områdene, er det vanskelig å utvikle seg til det bedre.

Det kan hende feedbacken kommer fra noen du ikke jobber så godt sammen med. Da er det viktig å ikke reagerer utelukkende negativt. Det trenger ikke bety at denne personens mening er feil, så det kan være greit å prøve å legge alle forutinntatte meninger til side.

3. Lytt nøye og aktivt

Det er lett å begynne å analysere hver kommentar for å forberede motargumenter. Det er imidlertid bedre å lytte til det som blir sagt, slik at du kan dra nytte av feedbacken du får. Det gir deg en forståelse av hva kritikken egentlig handler om. Vær tilstede, ikke avbryt, og vent til personen som gir deg tilbakemelding er ferdig med å snakke. Gå gjerne tilbake til noen av punktene i tilbakemeldingen hvis du trenger avklaring før du svarer. Det kan hjelpe deg å få en bedre forståelse av den andres perspektiv.

4. Still spørsmål og diskuter løsninger

Når du er ferdig med å lytte til alle tilbakemeldingene, har du muligheten til å gå gjennom den på nytt og få en dypere forståelse av poengene som er kommet frem. Legg til ditt eget perspektiv på tilbakemeldingene som gis.

En god tilnærming er å be om konkrete eksempler på situasjoner. Vurder deretter om den aktuelle feilen har vært en engangshendelse eller noe som har blitt gjentatt flere ganger. Sørg for å bekrefte hvilke punkter du er helt enig i. Diskuter til slutt hvordan du kan forbedre arbeidet ditt. Å samarbeide og diskutere løsninger på mulige forbedringsområder er en god måte å oppnå dette på.

Du kan motta feilaktig tilbakemelding, eller problemene som tas opp er kanskje ikke din feil. Hvis dette skjer, bør du tydelig beskrive situasjonen som diskuteres slik at den andre får et helhetsbilde av hva som har skjedd. Du trenger ikke gå gjennom hele prosessen i detalj eller legge skylden på noen andre. Bare fortell hva som skjedde og gi den andre personen en sjanse til å svare.

5. Følg opp feedbacken

Sørg for å ha en oppfølgingssamtale innen omtrent en måned. Det gir deg muligheten til å jobbe med forbedringer, teste ulike løsninger og få råd fra kollegaer. Under oppfølgingsmøtet kan du ta opp hva som har fungert bra, og om det er områder der du trenger støtte for å fortsette å forbedre. Å følge opp feedback på denne måten fremmer samarbeidsforhold, og viser at du har en profesjonell tilnærming til å ta imot kritikk.

Konstruktiv tilbakemelding hjelper deg med å gjøre en bedre jobb

Ved å se ting fra et objektivt perspektiv og ta konstruktiv kritikk på riktig måte, kan du utvikle deg mye i din yrkesrolle. Det kan gjøre deg mer fornøyd med jobben din og åpne for fremtidige muligheter. Les flere karrieretips i bloggen vår eller ta en titt på våre ledige stillinger!

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge