Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre, fra alle kulturer og fra alle samfunnslag. Du forebygger og behandler sykdom og kan jobbe med akutt og kroniske syke, eller med personer som har utfordringer med sin psykiske helse. En sykepleier må ha holdninger som sikrer likeverd og helsehjelp for alle pasientgrupper. En sykepleiers arbeidshverdag kan variere i alt fra pasient- og pårørendekontakt til administrative oppgaver og fremskaffing av dokumentasjon.

Hva gjør en sykepleier?

En av Norges viktigste jobber

Arbeidsoppgavene varierer avhengig av i hvilken del av helsevesenet man arbeider for. En sykepleiers viktigste oppgaver er å ivareta både pasient og pårørende, behandle sykdom, lindre plager og ubehag gi omsorg og redde liv. En sykepleier observerer og vurderer pasientens tilstand og behov og administrerer medikamenter. En annen viktig del av sykepleieres arbeid er å koordinere pasientens helsetjenester og samhandle med andre yrkesgrupper som er involvert i pasientbehandlingen, blant annet pårørende og annet helsepersonell. Som sykepleier må du kunne samarbeide, lede og ta ansvar og du må kunne bruke teknologi og digitale løsninger.

Hvilken lønn får en sykepleier?

Hva du får i lønn som sykepleier avhenger av flere faktorer for lønnsplasseringen. Grunnlønnen vil komme an på om du er nyutdannet eller har flere års ansiennitet. Hvilke stillingsprosent du har som sykepleier har også innvirkning på lønnsnivået. Når det gjelder hva en sykepleier i praksis tjener så kommer det an på både turnus, helge- kvelds- og nattillegg som vil gi mulighet for å tjene mer.

Hvilken utdanning må en sykepleier ha?

For å bli sykepleier må du ta en treårig utdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg en bachelor i sykepleie. Du kan søke om autorisasjon og lisens for helsepersonell via Altinn. Opptakskriteriene for dette studiet er en gjennomsnittskarakter på minst 3 i norsk og matematikk. Du får blant annet opplæring i å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som utsettes for sykdom, lidelse eller skade eller er i sin siste fase av livet.

Videreutdanning sykepleiere

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger eksempelvis psykisk helsearbeid, jordmor, anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie. Videreutdanning tilbys ved ulike universiteter og høyskoler og stiller krav til fullført grunnutdanning.

Vi kan hjelpe deg

Uansett om du er student, nyutdannet eller har en lang karriere bak deg vil vi kunne hjelpe deg. Ta en titt på våre ledige stillinger, Kanskje du finner din neste utfordring allerede i dag?

FINN NESTE JOBB!

Hvor jobber en sykepleier?

Sykepleiere kan jobbe i både offentlig og privat sektor. Sykepleierne jobber for de kommunale helseforetakene og i hjemmesykepleien.  På sykehus kan sykepleieren være tilknyttet et akuttmottak, en fødestue eller på medisinske eller kirurgiske avdelinger. Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret og hjelpeorganisasjoner.

Sjekkliste for rollen

  • Omgjengelig
  • Selvstendig og snarrådig
  • Tørre å ta ansvar
  • Takle kritiske situasjoner
  • Empatisk, kunne sette deg inn i pasient og pårørendes situasjon
  • Serviceinnstilt
  • Pålitelig og punktlig
  • Vant til å jobbe i høyt tempo
  • Innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr

Har din bedrift behov for personale?

Adecco er ett av verdens største rekrutterings- og bemanningsselskap. Ingen personalbehov er for lite eller for stort til at vi skal kunne hjelpe akkurat deg. Med over 30 års erfaring i bransjen kan du være trygg på at vi vet hva vi driver med. Vi matcher rett person til rett oppdrag!

Rekrutter en sykepleier

Har du behov for å rekruttere nytt personale? Å finne rett person til rett plass kan være en utfordring. Hos Adecco hjelper vi flere ledende arbeidsgivere i bransjen med å gjøre rekrutteringen. La oss hjelpe deg også.

LES MER OM REKRUTTERING

Lei inn en sykepleier

Uventede arbeidstopper kan komme plutselig. Da kan det være behagelig å ha en HR-partner som hjelper til med dine personalbehov. Vi har flere startklare sykepleiere som kan hoppe inn på kort varsel. La Adecco ta seg av alt det administrative arbeidet slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

LES MER OM BEMANNING

Kontaktskjema

Vi hjelper deg med å lykkes med bemanning og dekker raskt opp med kompetente ansatte når du trenger midlertidig forsterkning. Målet vårt er å få folk og selskaper til å vokse. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

1. Välj yrkesroll


2. Välj antal medarbetare

Rekrytering

Totalt: 0 kr - 0 kr


Bemanning

Timpris: 0 kr - 0 kr / timme

Månadspris: * 0 kr - 0 kr / månad


Prisintervallet tar hänsyn till kandidatens kompetensnivå och regionala prisskillnader.

* Månadspriset baseras på 40 timmar/vecka. Alla priser är exkl. moms.

Behøver du personell?

Vi kontakter deg innen 2 timer *

Ditt behov:


*Gjelder hverdager 8.00-17.00, deretter senest kl 10.00 neste virkedag. Ved å sende inn skjemaet bekrefter jeg å ha lest og forstått personvernerklæringen.

GDPR Vilkår

Gjennom å fylle ut kontaktskjema bekrefter du å ha lest og forstått vår personvernerklæring.

Gjelder din henvendelse et ønske om å få tilgang til, korrigert eller slettet eventuelle personopplysninger vi oppbevarer, ta kontakt med oss på privacy@adecco.no
Tilbake

Takk for din interesse!

En representant fra Adecco vil kontakte deg innen kort tid!

Copyright © Adecco Norge