Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Rekrutteringsprosessen

Hvordan en rekruttering utføres

De fleste bytter jobb i løpet av arbeidslivet, og det er som regel en stor beslutning som betyr mye. Vi tar dette på alvor. Gjennom grundige prosesser og jobbanalyser ivaretar vi deg som arbeidstager, og gir deg gode råd på veien mot din neste jobb. Kanskje vet vi om din neste drømmejobb?

Slik gjennomføres rekrutteringsprosessen

Skal du søke jobb hos oss eller har du allerede en søknad inne på en av våre ledige stillinger? Da du lurer du kanskje på hva som skjer videre. Prosessen ved en rekruttering kan være litt ulik, men hos Adecco fokuserer vi på din kompetanse og på ditt potensial. De ulike trinnene hjelper oss til å bedømme kunnskap, ferdigheter, personlighet og motivasjon. Dette er viktig for at du skal få en rettferdig behandling.

Her guider vi deg gjennom de ulike trinnene vi vanligvis bruker:

Søknad

Når du har funnet stillingen du vil søke på benytter du søknadsknappen i annonsen. Du følger anvisningene og vedlegger din CV. Når du har sendt inn søknaden får du en bekreftelse på at vi har mottatt din søknad. Våre konsulenter og rådgivere vurderer om du har den kompetansen og den profil som er nødvendig i forhold til stillingen. Om du er en av de som matcher opp mot kravprofilen går du videre til neste trinn i prosessen.

Tester

Avhengig av hvilken jobb du har søkt kan det bli aktuelt å utføre ulike digitale arbeidspsykologiske tester. Testene skal være et supplement til informasjonen fra din CV, men husk at en test sjelden er utslagsgivende alene. Vi jobber naturligvis etter etiske retningslinjer og benytter sertifiserte tester. Resultatene gir oss en tilnærmet nøytral fremstilling av dine egenskaper og ferdigheter. Det varierer når i prosessen testene gjennomføres, men når det blir aktuelt mottar du en e-post med flere instrukser. Ofte ber vi deg ta en eller to tester som ikke tar mer enn 30 minutter å gjennomføre. Vi anbefaler at du finner deg en uforstyrret plass å sitte. Når du har fullført testene vil du motta en tilbakemelding.

Telefonintervju

Dersom du går videre i rekrutteringen ringer vi deg opp for et kort telefonintervju. Vi stiller oppfølgingsspørsmål til din søknad og gir praktisk informasjon knyttet til stillingen.

Intervju hos Adecco

Går du videre etter telefonintervjuet blir du innkalt til et strukturert intervju hos Adecco. Dette kan enten være et fysisk møte eller et digitalt videointervju. Hensikten er at vi skal få et bedre bilde av hvem du er og hva du vil. Under intervjuet vil du kunne få tilbake-lesning på testene og det vil være fokus på tidligere prestasjoner som er relevant for stillingen du nå søker. Du vil få vite mer om hva selskapet tilbyr, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Intervju hos bedriften

Er du fortsatt en aktuell kandidat vil vi presentere din profil for bedriften. I samråd med oss velger bedriften ut hvilke kandidater de ønsker å treffe. Disse går videre til et siste møte hos dem. Vi forbereder deg i forkant av møtet hvor du også vil få anledning til å få vite mer om dine fremtidige arbeidsoppgaver.

Referansesjekk

Vi kan ta referansesjekk både før og etter at du har vært på intervju hos bedriften, men du vil uansett bli informert i forkant. Som hovedregel kontakter vi to referanser. Du bør sørge for at all kontaktinformasjon er oppdatert og du bør informere dine referanser om at vi kommer til å ringe.

Tilbakemelding

Dersom du blir tilbudt jobben håper vi du får et tilbud som du takker ja til. Da er det på tide å skrive kontrakt. Dersom det er en midlertidig stilling skrives en avtale mellom deg og Adecco. Dersom det er rekruttering til en fast stilling, skriver du avtale direkte med din nye arbeidsgiver. Vi jobber alltid for at du skal få en så rask tilbakemelding som mulig. Tilbakemelding skjer enten ved e-post eller via telefon.

Kontakt oss!

Ønsker du å være tilgjengelig for nye jobbmuligheter på kort eller lang sikt, ta gjerne kontakt med oss – info@adecco.no eller søk på en av våre ledige stillinger.

Hos oss står du i fokus

Når du har sendt søknaden din kan du forvente dette:

  • Kompetanse og potensial – vi jobber etter etiske retningslinjer med standardiserte og godt dokumenterte metoder for å forhindre diskriminering. Vi har fokus på din kompetanse og ditt potensial. Vi velger ut riktige kandidater basert på en godt utarbeidet jobbanalyse.
  • Løpende tilbakemelding – Vi holder deg oppdatert på hva som hender med din søknad og tilstreber at du skal få en så rask tilbakemelding som mulig.
  • Eksperter på rekruttering – du vil bli fulgt opp av en kompetent rekrutterer eller en konsulent som er som er spesialisert på rekrutteringsmetoder.
  • Konfidensiell behandling – Vær trygg på at all informasjon vi tilegner oss gjennom prosessen blir håndtert konfidensielt.
  • Rådgivning og feedback – vi har lang erfaring med å formidle jobber og vi motiveres av å kunne utgjøre en forskjell for deg og din karriere. Vårt mål er å gi deg feedback, støtte og coachning gjennom og under hele prosessen.

Copyright © Adecco Norge