Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Om oss

En av verdens største arbeidsgivere og et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskap

Informasjon om konsernet

Adecco er et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. Hvert år hjelper vi hundrevis av mennesker til å finne en ny jobb. På kundelisten har vi attraktive bedrifter som trenger kompetente kandidater til spennende oppdrag. Siden oppstarten av selskapet 1948 har Adecco ansatt tusenvis av mennesker i en rekke forskjellige bransjer i hele Norge.

Med over 35 kontorer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør kan du føle deg trygg på at vi har god kunnskap om ditt lokale marked, enten du leter etter ny jobb eller søker etter den neste stjernen i virksomheten din. Vår viktigste oppgave er å lytte til og bistå våre samarbeidspartnere, enten det er kunder, kandidater eller kolleger.

Informasjon om konsernet

historien

Organisasjon

Karriere i konsernet

Sponsor

Våre bærekraftsmål

sertifiseringer

Åpenhetsloven

Nøkkelinformasjon

ADECCO NORGE


 • Landsdekkende, over 35 lokale kontorer
 • 350 ansatte
 • Over 5 000 medarbeidere i jobb hver dag
 • Ca. 1000 jobbsøkere hver uke
 • Over 900 rekrutteringer til faste stillinger per år
 • Tjenesteområder:
  -Utleie av arbeidstakere
  -Rekruttering
  -Outsourcing
 • Medlem av NHO (Norsk industri og NHO Service og Handel)
 • 9 sertifiseringer - les mer

 • 5 000 kontorer i over 60 land
 • Ca 100 000 kunder globalt
 • Muliggjør 3,5 millioner karrierer årlig
 • Over 30 000 ansatte
 • Hovedkontor – Zürich
 • Adecco er et Fortune Global 500 selskap
adeccogroup.com

Historien

Adecco på cirka ett minutt!

1948

Contact Service

Det hele startet med Else Widerøe (søsteren til han med flyene), som opprettet Contact Service i 1948. Hennes forretningsidé var å formidle sekretærjobber til utlendinger som kom til Norge etter andre verdenskrig. Selskapet blir etter hvert en del av vikarbransjen.

1980

Sønnen tar over

Sønnen Thor Spandow tar over driften i 1980.

1984

Norsk Personal

Thor Spandow går i samarbeid med kompanjongen Lars B. Gjerde og utvikler Contact Service til å bli Norsk Personal.

1997

Olsten Personal Norden

I 1997 kjøper amerikanske Olsten seg inn i selskapet, som da endrer navn til Olsten Personal Norden.

2001

Adecco

I 2001 blir Olsten Personal Norden solgt til Adecco, den gang verdens største leverandør av bemanningsløsninger.

I dag...

I dag er vi en av Norges ledende innen bemanning, men det er jo ikke alltid størrelsen det kommer an på. Vår viktigste oppgave er å lytte og innfri ønsker og krav våre forbindelser har, enten det er kunder, kandidater, en leverandør eller andre vi samarbeider med.

Hver dag jobber vi med å matche gode kandidater med svært ulike og spennende oppdrag hos våre kunder. En kandidat skal ikke bare være kompetent, men også passe inn i arbeidsmiljøet for å trives. Da blir alle parter fornøyd, og det er akkurat det vi brenner for!

Vi er godt spredt utover landet for å ha god oversikt og kunnskap om lokale markeder. Samarbeid på tvers av avdelinger og fagområder gjør at vi kan finne løsninger raskt og effektivt.

Organisasjon

Torben Sneve

Konsernsjef

Erling Kornkveen

Konserndirektør Bygg & Industri

Annette Thommessen

Konserndirektør Service & Solutions

Torill Guzman

Konserndirektør Professionals & Region Nord

Anders S. Larsen

Konserndirektør Region Sør

Mads Werner Gjøstøl

Konserndirektør Finans

Bjørn Wiik

Konserndirektør Kommersielle aktiviteter

Kristian Wee

Konserndirektør Leveranse

Bente Hvistendahl

Konserndirektør HR

Cathrin Nordvik

Konserndirektør IT

Karriere i konsernet

Lurer du på hvordan det er å jobbe her? Vår organisasjon dekker hele Norge består av fire brands:

 • Adecco Norge: Rekrutterings- og bemanningstjenester til faste og midlertidige stillinger
 • Akkodis: Spesialist på rekruttering og bemanning av høyt kvalifiserte kandidater innen IT og ingeniørfag
 • Badenoch & Clark: Fast rekruttering av ledere og kandidater med spisskompetanse

Vi er organisert slik at de som håndterer salg, veiledning og oppfølging av kunder og medarbeidere jobber med en av våre fire merkevarer. I tillegg har vi alle de som jobber i kulissene og som støtter og hjelper til med mange ulike oppgaver for å lette driftsavdelingene. Dette er Nasjonal salg, Marked & Kommunikasjon, HR, IT og Arbeidsrettsavdelingen. Vi jobber alle med et felles mål – å få folk ut i arbeid.

Våre bærekraftsmål

Adecco Group har som formål å bidra til fremtidens arbeidsplasser. Dette vil vi gjennomføre ved å arbeide med fire strategiske bærekraftsmål som imøtekommer de arbeidsrelaterte behovene til våre samarbeidspartnere - fra kandidater og kunder, til kolleger, offentlige institusjoner og samfunnet forøvrig. Vi ønsker å bidra direkte til FNs plan for bærekraftig utvikling, og ta del i en felles visjon om en bedre, mer rettferdig og bærekraftig fremtid. Dette arbeidet har aldri vært viktigere enn nå.

 • Tilgang til arbeid
 • Pålitelig partner for våre kunder
 • Foretrukket arbeidsgiver
 • Sosial beskyttelse for alle

Adecco Groups arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi i Adecco Group har forpliktet oss til å «få fremtiden til å fungere for alle». For å oppfylle dette formålet, tilbyr vi arbeid og opplæring for millioner av mennesker over hele verden, og sikrer at våre kunder har talentene og tjenestene de trenger for å være vellykket og konkurransedyktig. Vårt arbeid har en direkte, positiv effekt på disse menneskenes liv.

Den nye åpenhetsloven er en bekreftelse på at dette arbeidet er viktig. Loven gjelder fra 1. juli 2022, og skal sikre at større virksomheter i Norge arbeider for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos virksomhetens leverandører og forretningspartnere. Åpenhetsloven forplikter oss til å:

 • utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper,
 • redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og
 • svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

FNs bærekraftmål er retningsgivende for vårt samlede arbeid med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.

Vår risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Med åpenhetsloven følger et krav til åpenhet om våre vesentlige risikoer knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger oss også å redegjøre for tiltakene vi iverksetter for å redusere denne risikoen. Arbeidet med åpenhetsloven vil være et kontinuerlig arbeid i årene som kommer, hvor både risiko og tiltak vil endres i tråd med samfunnsutviklingen og den informasjonen vi får inn fra blant annet våre ansatte, våre leverandører og våre kunder.

Klikk her for å se vår redegjørelse etter åpenhetsloven §5

Dersom du har spørsmål til vårt arbeid knyttet til etterlevelse av åpenhetsloven i alle selskap i Adecco Group Norway AS med datterselskap, ber vi om at dette sendes skriftlig til transparency@adecco.no.

Sertifiseringer

Adecco har etablert et styringssystem for kvalitet, arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling som skal sikre at vi:

 • Arbeider målbevisst for at våre kunder, medarbeidere og kandidater opplever profesjonalitet i alle relasjoner med Adecco
 • Arbeider proaktivt for å hindre ulykker, skader på materiell og reklamasjoner for å unngå tap av medarbeidere, kunder og renommé
 • Driver kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid med aktiv deltakelse fra ansatte, medarbeidere og kunder
 • Aktivt arbeider for å redusere vår belastning på miljøet

Organisasjonens etterlevelse av styringssystemet for kvalitet, arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling, samt relevante lover og forskrifter kontrolleres, og systemets hensiktsmessighet vurderes periodisk ved å gjennomføre interne og eksterne revisjoner.

Systemet tilfredsstiller et stort antall standarder og vi innehar pr i dag følgende sertifiseringer/kvalifiseringer:

NS-EN ISO 9001:2015

En internasjonal standard for kvalitetsstyring. Adecco revideres av Nemko Certification og har hatt dette sertifikatet siden 23. juni 1994.

NS-EN ISO 14001:2015

En internasjonal standard for miljøstyring. Adecco revideres av Nemko Certification og har hatt dette sertifikatet siden 15. oktober 2008.

NS-EN ISO 45001:201

En internasjonal standard for arbeidsmiljøstyring, basert på SN-BS OHSAS 18001:2007. Adecco revideres av Nemko Certification og har hatt dette sertifikatet (tidligere 18001, nå 45001) siden 29. oktober 2014.

Revidert arbeidsgiver (RA)

En frivillig revisjonsordning fra 1. januar 2014 etablert av NHO Service for bemanningsbedrifter. Dette er en ordning hvor bedrifter kan få dokumentert sin profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av ens sentrale rutiner og praksis når det gjelder forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Mer informasjon om ordningen finnes på revidertarbeidsgiver.no

Achilles JQS

Et leverandørkvalifiseringssystem som brukes av innkjøpere i den norske og danske olje- og gassektoren.

Utilities NCE

Et leverandørkvalifiseringssystem som brukes av den nordiske forsyningsindustrien.

TransQ

Et leverandørkvalifiseringssystem som brukes av innkjøperne i den nordiske transportsektoren.

Startbank

Et leverandørkvalifiseringssystem som benyttes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge.

Magnet JQS

Et leverandørkvalifiseringssystem som brukes av alle operatører på norsk kontinentalsokkel.

Kontaktskjema

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

1. Välj yrkesroll


2. Välj antal medarbetare

Rekrytering

Totalt: 0 kr - 0 kr


Bemanning

Timpris: 0 kr - 0 kr / timme

Månadspris: * 0 kr - 0 kr / månad


Prisintervallet tar hänsyn till kandidatens kompetensnivå och regionala prisskillnader.

* Månadspriset baseras på 40 timmar/vecka. Alla priser är exkl. moms.

Behøver du personell?

Vi kontakter deg innen 2 timer *

Ditt behov:


*Gjelder hverdager 8.00-17.00, deretter senest kl 10.00 neste virkedag. Ved å sende inn skjemaet bekrefter jeg å ha lest og forstått personvernerklæringen.

GDPR Vilkår

Gjennom å fylle ut kontaktskjema bekrefter du å ha lest og forstått vår personvernerklæring.

Gjelder din henvendelse et ønske om å få tilgang til, korrigert eller slettet eventuelle personopplysninger vi oppbevarer, ta kontakt med oss på privacy@adecco.no
Tilbake

Takk for din interesse!

En representant fra Adecco vil kontakte deg innen kort tid!

Copyright © Adecco Norge