Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Nye innleieregler

Regjeringen har fjernet den generelle adgangen til innleie ved midlertidig behov, men det betyr ikke at innleie fra Adecco ikke er lov.

De nye reglene trådte i kraft 1. april 2023, med en overgangsordning frem til 1.juli. For innleieavtaler og oppdragskontrakter som forelå da reglene trådte i kraft 1. april, gjaldt overgangsregler frem til 1. juli 2023.

De nye reglene gjelder ikke ved innleie til arrangementer, i helsesektoren og ved bruk av spesialistkompetanse. På disse områdene kan du fortsette som før.

Du kan leie inn som vanlig ved vikariater eller avtale med tillitsvalgte

Vikariater

Eksempler er sykefravær, ferieavvikling, permisjoner eller mens du venter på å rekruttere fast ansatte.

Avtale med tillitsvalgte

Fagforeningen må ha innstillingsrett (10.000 medlemmer) og det skal foreligge en skriftlig avtale.

Det er et vilkår at avtalen inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av arbeidskategorien. Dette innebærer ikke et krav om at minst 50% i samme arbeidskategori må være organisert i en fagforening.

Her finner du mal for å avtale innleie med tillitsvalgte

Last ned mal (PDF)

Er du i tvil om du kan benytte innleie? Kontakt oss i Adecco.

Kontaktskjema

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

1. Välj yrkesroll


2. Välj antal medarbetare

Rekrytering

Totalt: 0 kr - 0 kr


Bemanning

Timpris: 0 kr - 0 kr / timme

Månadspris: * 0 kr - 0 kr / månad


Prisintervallet tar hänsyn till kandidatens kompetensnivå och regionala prisskillnader.

* Månadspriset baseras på 40 timmar/vecka. Alla priser är exkl. moms.

Behøver du personell?

Vi kontakter deg innen 2 timer *

Ditt behov:


*Gjelder hverdager 8.00-17.00, deretter senest kl 10.00 neste virkedag. Ved å sende inn skjemaet bekrefter jeg å ha lest og forstått personvernerklæringen.

GDPR Vilkår

Gjennom å fylle ut kontaktskjema bekrefter du å ha lest og forstått vår personvernerklæring.

Gjelder din henvendelse et ønske om å få tilgang til, korrigert eller slettet eventuelle personopplysninger vi oppbevarer, ta kontakt med oss på privacy@adecco.no
Tilbake

Takk for din interesse!

En representant fra Adecco vil kontakte deg innen kort tid!

Copyright © Adecco Norge