Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Medarbeider

For å gjøre det enklest mulig for deg har vi samlet informasjon som kan være nyttig. Her finner du blant annet personalhåndbok, lønnskalender, lenke til timeregistrering, informasjon vedrørende sykdom.

Logg inn for timelisteregistrering

ADECCO TIME

Gå direkte til

Personalhåndboken

sykefravær

fordelsprogram

E - læring

Lønnskalendere

HMS - melding

Finner du ikke det du leter etter, hør med konsulenten din eller ta kontakt med ditt nærmeste kontor.

Gå til kontoroversikten
Norsk English Polish

Personalhåndboken

Ved å klikke på pilene til høyre vil du få mer informasjon om hvert enkelt emne.

Employees handbook

Click on the subjecets below to get more information about them.

Poradnik pracownika

Norsk English Polish

Sykefravær

Sick leaves

Absencja chorobowa

Dersom du blir syk og må være borte fra arbeid, skal du ringe til din konsulent i Adecco så tidlig som mulig, og senest innen arbeidets start første fraværsdag. Ved sykt barn eller syk barnepasser er meldeplikten den samme.

Husk også å melde fra til arbeidsplassen du er på.

Ved fravær ut over én dag må du ringe din kontaktperson daglig, hvis du fortsatt ikke kan møte på jobb grunnet sykdom.

I personalhåndboken for medarbeidere finner du mer informasjon vedrørende sykdom.

God bedring!

If you become sick and as a result of this illness must be out of work, you must inform Adecco (your contact person) by telephone as soon as possible, and no later than the first working day that falls on the period of your absence. The same applies if you have a sick child or if your babysitter is ill.

You must also remember to report this illness as well as your absence to your assigned workplace.

If this illness continues after one day, and as a result you still cannot resume your duties at work, it is required that you call your consultant daily.

For more information about illnesses, please see the handbook for temps/contract employees (medarbeider).

Get well soon!

Jeśli zachorujesz i z tego powodu nie możesz przyjść do pracy, masz obowiązek poinformować o tym Adecco (swoją osobę kontaktową / konsultanta) jak najszybciej telefonicznie i nie później niż przed rozpoczęciem pracy w pierwszym dniu nieobecności. Pamiętaj też, aby zgłosić nieobecność przełożonemu na zleceniu. W przypadku nieobecności dłuższej niż jeden dzień, pracownik ma obowiązek dzwonić do konsultanta codziennie, jeśli nadal z powodu choroby nie może wrócić pracy.Poradnik pracownika (Personalhåndbok) zawiera dodatkowe informacje dotyczące choroby.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Egenmelding - gjelder kun egen sykdom, ved sykt barn se lenger ned

Sykmelding

Omsorgspenger - sykt barn eller barnepassers sykdom

Lege- /tannlegetime

Self-notification of illness - applies only to personal illness. For notification of illness relating to a sick child/children, look further below

Sick leave

Care money - sick child or child welfare sickness

Medical / dentistry

Oświadczenie własne o nieobecności w pracy (Egenmelding) - dotyczy tylko choroby pracownika; w przypadku choroby dziecka patrz niżej na stronie

Zwolnienie lekarskie

Zasiłek opiekuńczy - chore dziecko lub chory opiekun dziecka

Wizyta u lekarza lub dentysty

E - læring

For at du skal være best mulig forberedt til oppdrag, tilbyr vi opplæring i relevante temaer. Ta kontakt med din konsulent for å få vite hva som gjelder for deg.

Før du skal jobbe i barnehage

Som medarbeider i barnehage er det viktig at du forstår barn og deres atferd. Da kan du møte barna på deres premisser og takle situasjoner på en god måte. Med vårt opplæringsprogram får du innblikk i barns utvikling, oppgaver i barnehagen, personalpolitikk og foreldresamarbeid.

LES MER

Før du skal jobbe for Transport & Logistikk

Dette e-læringskurset er ment å gi deg som vikar en repetisjon i fagområdet Transport & Logistikk. Kurset har som mål å gi deg en bedre oversikt over temaene HMS, skikk og bruk som medarbeider, varemottak, sammenstilling av varer, lastbærere, transport og lager, samt truckkjøring.

LES MER

Hospitality

Adecco Hospitality tilbyr en rekke kurs innen renhold, servitør og matfaget. Med våre kurs får du grunnleggende informasjon om internkontroll, personlig hygiene, temperaturer, forurensning og kryssforurensning, bakterier, hygiene og HMS på kjøkkenet. Renholderkurs handler om standarden som brukes til vurdering av oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer lokaler og renholds midler.

LES MER

Lønnskalendere

Lønn hver 14. dag. Husk å levere timeliste hver mandag!

Last ned Lønnskalender 2023 (PDF) Last ned Lønnskalender 2024 (PDF)
Norsk English Polish

HMS - Melding

Reporting to Adecco

Zgłoszenie do Adecco

Adecco, Modis, BHC Construction Skjema for melding av HMS-observasjoner, forbedringsforslag og uønskede hendelser på arbeidsplassen. NB! Alvorlige hendelser skal alltid meldes umiddelbart til vår døgnbemannede beredskapstelefon: 232 90 112

til skjemaet

Adecco, Modis, BHC Construction. Form for reporting HSE observations, improvement proposals and undesired events at the work place.

To the Form

Adecco, Modis, BHC Construction. Formularz zgłoszeń dotyczących obserwacji związanych z BHP, propozycji ulepszeń i niepożądanych zdarzeń w miejscu pracy.

do formularza

Copyright © Adecco Norge