Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Adecco fremtidsplaner - 6 arbeidslivstrender i 2023

Pandemien med påfølgende lockdown rystet arbeidsmarkedet, og har påvirket alt fra folks yrkesvalg til hvordan og hvor vi jobber. Mye handler om hva folk verdsetter og synes er viktig i livet. Store endringer i samfunnet påvirker oss alle, på ulike måter.

Mange bedrifter har blitt tvunget til å tenke nytt og prioritere bærekraft, miljøtenkning og fleksible arbeidsforhold for å opprettholde lønnsomheten og tiltrekke seg de beste talentene. Teknologien for fjernarbeid og hjemmekontor har gjort store fremskritt og gjør det mulig å jobbe på nye måter. 2023 blir et år med fortsatt store utfordringer, men også store muligheter for ledergrupper og bedrifter.

1. Mangelen på arbeidskraft fortsetter og omsetningen øker

Dette er ingen ny trend, men det vil likevel få store utslag på arbeidsmarkedet også det neste året. Situasjonen kompliseres av at mange bedrifter har en usikker fremtid på grunn av politisk og økonomisk uro. Hva skjer nå med den grønne omstillingen? Hvilken kompetanse er mest kritisk for bedriftens overlevelse?

Opplæring vil fortsatt være et godt alternativ for de fleste arbeidsgivere og upskilling og reskilling har også en positiv innvirkning på motivasjonen og lojaliteten for de ansatte som får sjansen. Når det gjelder arbeidsstyrker, spår analytikerne at det kan være en god tid for yngre mennesker. Arbeidsgivere har ikke luksusen av å velge kandidater med lang erfaring, noe som favoriserer nyutdannede og juniorkompetanse som kan videreutdannes internt om nødvendig.

2. Tiltak mot «quiet quitting» begynner å rulles ut

«Quiet quitting» har blitt en trend de siste årene, og innebærer at ansatte begynner å gjøre «the bare minimum». I stedet for å si opp, slutter ansatte å være ambisiøse og konsentrerer seg om de få oppgavene som absolutt må gjøres. Mange arbeidsgivere har forsøkt å introdusere mottiltak med ulike formål, for eksempel å motvirke utbrenthet og å øke motivasjonen.

De aller største arbeidsgiverne som McDonald's, Nestle og GE har lansert store interne opplærings- og coachingprogrammer på mange nivåer i selskapet. Det handler om kommunikasjon, konflikthåndtering og bedriftskultur. Disse store selskapene har ansatte i alle aldre og bakgrunner, og er spredt geografisk. Samhold og følelse av å jobbe mot felles mål er viktige motgift mot misnøye og hjerneflukt.

3. Internrekruttering øker, men ledere har dårlig grep om kompetanse

Selv om intern rekruttering og up- og reskilling blir mer vanlig, vet mange bedrifter ikke hvordan de skal gjennomføre slike tiltak i praksis. Dessverre merkes dette blant de ansatte. Vår globale rapport om fremtidens arbeid fant at nesten halvparten av respondentene ikke trodde at deres arbeidsgivere var klar over, eller investerte tid i, ferdighetene deres. Rundt en fjerdedel hadde aldri hatt et utviklingssamtale med sjefen sin. Å ha medarbeidernes karriereutvikling i fokus og å kommunisere bedre om disse spørsmålene vil være nødvendig for ledere og HR-ledere.

4. HR får høyere status

Etter hvert som HR øker i status, vil vi også se at bedrifter som til nå ikke har hatt en HR-sjef eller HR-representant i ledergruppen vil se dette som en selvfølge. Dette skyldes i stor grad at HR-spørsmål og kompetansetilførsel har blitt et svært forretningskritisk tema. En HR-sjef er også ofte ansvarlig for organisasjonsutvikling, noe som er ekstremt viktig for konkurranseevne og vekst.

5. Bærekraftig personalpolitikk

Fysisk, psykisk og økonomisk helse og bærekraft er de viktigste temaene for mange mennesker i dag. Derfor er mangfold og inkludering og en sirkulær tankegang både produksjonsmessig, men også i personalsaker, av stor betydning. En empatisk lederstil som tar hensyn til de ansattes hele karriere og personlighet lønner seg i form av mer lojale medarbeidere og redusert risiko for at misfornøyde medarbeidere uttrykker seg negativt på sosiale medier.

6. Nye digitale verktøy og arbeidsmetoder

DAO, «Decentralized Autonomous Organization» er basert på ideen om at et selskap kan eksistere uten administrerende direktør, styre, ledere eller ansatte. Nye teknologier som Web3, en desentralisert nett basert på blokkjedeteknologi der brukere eier sine egne data og bærer dem med seg fra tjeneste til tjeneste, gjør det mulig for folk å organisere seg rundt felles mål og bli belønnet for arbeidet sitt. Selv om DAO er på det eksperimentelle stadiet, akkurat som 2022s største snakkis «The Metaverse», ser vi at disse teknologisk drevne organisasjonsformene får større betydning, fremfor alt med Gen Z og yngre mennesker på vei ut i arbeidslivet.

Et år med endringer og utfordringer

Oppsummert blir 2023 et år der alle arbeidsgivere, også vi i HR-bransjen, står overfor fortsatt store endringer og utfordringer. Den beste måten for bedrifter å beskytte seg selv og sin vekst på er, akkurat som i 2022, å fortsette å utvikle den kompetansen som allerede finnes i egen organisasjon og å investere i personalets fysiske og psykiske velvære.

Lurer du på hvordan Adecco kan hjelpe deg med re- og upskillingsprosesser? Ta kontakt her!

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge