Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Hva er et kompetansebasert intervju og hvordan forbereder du deg?

Kompetansebaserte intervjuer blir i økende grad brukt for å sikre at du lykkes i rollen din. Hvis du blir invitert til et kompetansebasert intervju, lurer du kanskje på hva som skiller det fra et tradisjonelt intervju.

Våre rekrutteringskonsulenter i Adecco er opplært i kompetansebaserte intervjuteknikker. Vi har lang erfaring med denne type intervjuer og her får du mange konkrete tips for et vellykket intervju.

Kompetansebaserte spørsmål blir stilt for å finne ut hvordan du har håndtert tidligere situasjoner i arbeidslivet. Fokuset er å forutsi fremtidig atferd rettet spesifikt mot den gjeldende stillingen det søkes på. 

I tillegg til å se på kravprofilen som utdanning og erfaring, fokuserer vi først og fremst på dine personlige ferdigheter under intervjuet.

Adecco har brukt kompetansebasert intervjuteknikk over lengre tid. Spørsmålene kan variere forholdsvis mye etter hvilke stillingskategorier man intervjuer til – eksempelvis for en finansiell tjeneste, en forretningsutvikler eller en selger.

Metoden har blitt stadig mer vanlig og de fleste profesjonelle rekrutteringsbyrå bruker den i dag. 

Hva er hensikten med kompetansebasert fokus?

Målet med kompetansebaserte rekrutteringsprosesser er å matche en kandidats personlighet og kompetanse til spesifikke oppgaver. Hensikten er å få så mye informasjon som mulig om kandidaten for å kunne ta en kvalifisert beslutning.

Det øker treffsikkerheten for å finne den personen som har den beste forutsetningen for å lykkes i den utlyste stillingen. Vårt mål er å finne den beste matchen opp mot oppgavene og de mulige utfordringene som kandidaten vil bli stilt ovenfor.

Noen eksempler på spørsmål som kan stilles under intervjuet:

  • Fortell om en situasjon hvor du har brukt din erfaring og kunnskap til å løse et problem?
  • Fortell om en situasjon hvor du hadde et stort antall oppgaver. Hvordan håndterte du det og hvordan prioriterte du?
  • Beskriv en arbeidssituasjon der du trengte å samarbeide med andre for å oppnå et mål?

Når du svarer på kompetansebaserte spørsmål, beskriv hendelsen, hvordan du håndterte situasjonen og hva resultatet ble. Det gir intervjueren et tydeligere bilde av dine ferdigheter.

De konkrete spørsmålene som stilles under intervjuet er svært varierende og er basert på kravprofilen som ble utviklet i begynnelsen av rekrutteringsprosessen. I tillegg til kompetansebaserte spørsmål blir det vanligvis også stilt andre generelle intervjuspørsmål.

Når du svarer på kompetansebaserte spørsmål, beskriv hendelsen, hvordan du håndterte situasjonen og hva resultatet ble. Det gir intervjueren et tydeligere bilde av dine ferdigheter.

De konkrete spørsmålene som stilles under intervjuet er svært varierende og er basert på kravprofilen som ble utviklet i begynnelsen av rekrutteringsprosessen. I tillegg til kompetansebaserte spørsmål blir det vanligvis også stilt andre generelle intervjuspørsmål.

Spørsmålet om hvilke ferdigheter og erfaring du kan bidra med dukker som regel alltid opp. Det samme gjør spørsmål om hva som er din drivkraft og motivasjon.

Hvordan forbereder du deg til et kompetansebasert intervju?

Først og fremst; når du innkalles til intervju, er det fordi rekruttereren mener du er kvalifisert for jobben, så pust dypt inn og prøv å slappe av. Det er vanskelig å være forberedt på absolutt alle spørsmål, men det finnes noen konkrete tips. 

Sett deg godt inn i stillingsutlysningen og les deg opp på selskapet du søker til før intervjuet. Gjør en vurdering av hvordan du oppfyller de kvalifikasjoner og ferdigheter som etterspørres.

Vær forberedt på å gi en beskrivelse av noen situasjoner hvor du har brukt dine egenskaper.

– Det er ikke så viktig å finne det «beste» eksemplet, men det viktigste er å være bevisst på hvordan du har handlet og hva du har lært.

Enkelte intervjuspørsmål kan oppfattes som vanskelige, og det kan ta tid å komme på noen eksempler. Ikke føl behov for å skynde deg å svare, ta den tiden du trenger. Om du mangler arbeidserfaring kan bruke eksempler fra studiene.

5 tips for et vellykket intervju

  • Vær presis – møt opp til avtalt tid.
  • Vær deg selv og vær ærlig.
  • Forbered deg – tenk gjennom hva du vil legge vekt på under intervjuet.
  • Vær nysgjerrig på hva jobben innebærer og still spørsmål som er relevant for stillingen.
  • Forsikre deg om at du har argumenter for hvorfor du skal få jobben

Det er rekruttererens ansvar å styre samtalen og sørge for å få svar på spørsmålene de har. Intervjuet skal løfte frem og avdekke hvem du er og hvorfor selskapet skal velge akkurat deg.

Ved å stille forberedt til intervjuet blir det lettere å slappe av.

Lykke til med intervjuet!

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge