Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Inkluderende lederskap – fem tips for å lykkes

Den nye normalen begynner å ta form, og bedriftsledere over hele verden prøver å skape seg et bilde av hvordan lederskapet skal tilpasses. En mer fleksibel arbeidsmåte hvor du kombinerer distansearbeid og kontorarbeid vil etter all sannsynlighet bli normen. Dette skiftet krever noen endringer i lederstil, noe som setter begrepet inkluderende lederskap i fokus. Inkluderende lederskap er, som begrepet antyder, en lederstil som aktivt involverer dine ansattes meninger i beslutningsprosesser.

La oss for eksempel anta at produkt X eller tjeneste Y ikke lever opp til forventningene. I et selskap med tradisjonelle roller er det lederens ansvar å løse problemet. Lederen kan diskutere saken med noen utvalgte ansatte, men har det overordnede ansvaret for å løse problemene, og deretter informere de ansatte om den nye retningen i arbeidet.

I inkluderende lederskap blir alle ansatte involvert, meningene blir vurdert under arbeidsprosessen, og en endelig beslutning blir deretter tatt i fellesskap, noe som skaper et mer inkluderende miljø.

Hvordan skifter du over til inkluderende lederskap? Vi har listet opp fem ting:

1. Inkluder ved å tilrettelegge, koordinere og kommunisere

Vis vei med endring og diskusjoner. Vær ærlig og åpen, oppmuntre ansatte for å motivere. La alle få vite at deres ideer og meninger er viktig, og at deres synspunkter kan bidra til å forme teamets fremtidige retning.

Sammenstill alle synspunkter for å finne den best mulige løsningen, og kommuniser den deretter til teamet.

2. Vær forberedt på å veilede dine ansatte

Noen ansatte har kanskje ikke like god innsikt i alle selskapets prosesser. Det er derfor viktig å behandle tilbakemeldingene på en sensitiv måte. Forklar hvorfor en idé kanskje ikke kan la seg gjennomføre. Å være åpen og ærlig, samt ta deg tid til innspillene fra de ansatte i dag, vil føre til mange flere konstruktive innspill i morgen.

3. Del så mye informasjon som mulig

I rollen som leder styrer du formidlingen av informasjon. Vær mer åpen med å dele informasjon fra andre møter du har deltatt på. Det vil selvfølgelig alltid være sensitive emner som du ikke kan dele i åpne fora, men del så mye som mulig. Dette fører til en mer transparent kommunikasjon.

4. Skyld aldri på noen

Klandre aldri noen som har foreslått noe som viser seg å ikke fungere. Ettersom dere tok en kollektiv beslutning, bør dere også ta et kollektivt ansvar. Legg energien din i sammen å finne løsninger i stedet for å finne syndebukker.

Det er viktig å huske på at dette er en læringsprosess både for deg og teamet ditt, og at man alltid kan lære av sine feil.

5. Inkluder alle

Noen mennesker liker ikke å snakke i åpne fora i det hele tatt. Sørg for at disse medarbeiderne får muligheten til en personlig samtale hvor de kan presentere sine forslag direkte for deg. Det kan også hende at noen får en strålende idé etter at de formelle møtene er avsluttet. Det er derfor viktig å inkludere alle ansatte.

Inkluderende lederskap drar nytte av teamets mangfold og kreativitet. Det fører til bedre lagånd, lavere turnover og en kollektiv utvikling.

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge