Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Er bedriften inkluderende? 9 ting du bør se etter på jobbintervjuet

Vurderer du å ta jobben, men vil først finne ut om bedriften byr på et inkluderende arbeidsliv (IA)? Det er slettes ingen dum idé. Mange undersøkelser, blant annet fra konsulentgiganten McKinsey, viser at selskaper som tilrettelegger for IA oppnår gjennomgående bedre resultater på alle områder.

Hva kjennetegner et inkluderende arbeidsliv?

NHOs definisjon av IA er et arbeidsliv der alle som kan og vil bidrar. Den samme typen formulering finner du hos de fleste andre som jobber med spørsmålet.

I Norge har Stortinget forankret IA som et satsningsområde gjennom den såkalte IA-avtalen. Det overordnede målet er å redusere sykefraværet på arbeidsplassene, og derav øke sysselsetningen. For deg som arbeidssøker er IA også viktig. Du skal trives og utvikle deg sammen med kolleger du verdsetter, og som viser deg gjensidig respekt.

Men, hvordan vet du at den utlyste stillingen er på en inkluderende arbeidsplass? Nedenfor har vi samlet 9 punkter som forteller deg hva du bør se etter:

1. Et inkluderende arbeidsliv starter med ledelsen

Lederskapet er avgjørende for hvordan arbeidsplassen formes. IA må derfor være forankret på toppen. Kliss like sjefer? Det er et dårlig tegn. Variert og godt blandet ledelse? Du er på rett spor.

På nettsiden til selskapet har de sannsynligvis et organisasjonskart som gir et inntrykk. Spør også i jobbintervjuet hvordan ledelsen jobber med IA.

2. Hvem er de ansatte?

Titt på de øvrige som jobber i bedriften. En variert gruppe mennesker tyder på at IA er sentralt når selskapet foretar nye ansettelser. Spør i jobbintervjuet, og ha øynene åpne når du er innom arbeidsstedet.

3. Har bedriften tillitsvalgte og verneombud?

Tillitsvalgte og verneombud er med når bedrifter skal skape en inkluderende arbeidsplass. De fungerer som et bindeledd mellom ledelsen og ansatte. Sjekk hvordan det ligger an med tillitsvalgte og verneombud i bedriften du søker jobb i.

4. Inkluderende arbeidsplasser er gode på trening

Kompetanseheving og kunnskapsutvikling er sentralt for et godt IA-arbeid. Dyktige ansatte skaper bedre resultater for bedriften. Samtidig er kompetanseheving med på å gjøre arbeidsplassen mer interessant for den ansatte, og bidrar til økt trivsel. Det igjen gjør at resultatene styrkes ytterligere.

Sjekk om det legges det til rette for at du skal bli en flinkere medarbeider gjennom dedikerte læringsportaler, eller avsatt tid.

5. Be om å få se bedriftens kalender

På en inkluderende arbeidsplass kan du forvente at ledelsen er oppmerksom på alle typer markeringer og feiringer. Ikke bare 17. mai, jul og påske, men også Pride, kvinnedagen og Ramadan. Hvis alle typer merkedager står på bedriftskalenderen er dette et godt tegn for enhver ansatt.

6. Er det en hyggelig tone på arbeidsplassen?

Nedsettende uttrykk og dårlig stemning er mangelvare i en bedrift som jobber for et inkluderende arbeidsliv. I intervjuet kan du be om å få en uformell prat med et par ansatte eller tillitsvalgte. Spør rett ut om det du lurer på, inkludert tonen på arbeidsplassen.

7. Føler de ansatte seg verdsatt?

I et inkluderende arbeidsliv vil de fleste ansatte føle seg sett og forstått. De er en del av noe større, og har eierskap til bedriftens oppturer og nedturer. Hva gjør bedriften for at de ansatte skal lykkes i jobben? Hva med medarbeidersamtaler? Ta en runde på også dette når du snakker med dine fremtidige kolleger.

8. Tas de ansatte med på råd?

Smarte bedrifter forstår at utfordringer løses best når de belyses fra alle kanter. Hvis bedriften har en god idékultur vil dette gjenspeiles i måten de ansatte er involvert på. Spør de som intervjuer deg. Hva skjer med innspill fra ansatte? Tas alle beslutninger ovenfra, eller får du innvirkning på hvordan arbeidsplassen din formes?

9. Spør oss i Adecco!

Et inkluderende arbeidsliv er veldig viktig for oss i Adecco, og vi har det alltid med når vi jobber med å finne egnede kandidater til samarbeidspartnerne våre. Spør oss, så hjelper vi deg så godt vi kan med forberedelsene til jobbintervjuet!

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge