Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

De vanligste spørsmålene i et jobbintervju

Skal du på jobbintervju, og lurer på hva slags spørsmål som vanligvis stilles og hvordan du bør svare? Selv om intervjuspørsmålene varierer mellom ulike type jobber, er det noen som ofte går igjen. Vi har samlet de vanligste spørsmålene som brukes av Adeccos HR-konsulenter i jobbintervjuer, og gir deg svarene på dem!

1. Fortell om deg selv

Et jobbintervju starter ofte med en oppfordring om å fortelle om deg selv. Rekruttereren er spesielt interessert i arbeidsrelaterte erfaringer, så svaret ditt bør først og fremst handle om dette. Hensikten er å fortelle kort, men overbevisende om hvem du er, hva du gjør for øyeblikket og i hvilken retning du ønsker å ta karrieren din. En mulig struktur for svaret på dette spørsmålet er for eksempel å starte med å gi en oppsummering av dine nåværende arbeidsoppgaver og en nylig prestasjon. Deretter kan du fortelle om din tidligere relevante erfaring knyttet til stillingen du søker på, og til slutt kan du fortelle hva du kunne tenke deg å gjøre videre og hva du sikter mot i karrieren.

2. Hvorfor har du søkt på denne stillingen?

En potensiell arbeidsgiver stiller dette spørsmålet i et jobbintervju for å forsikre seg om at du er kjent med stillingsbeskrivelsen, og at jobben motiverer deg. Ved å svare bra kan du vise hvordan jobben passer med dine mål og at du er klar for å forplikte deg. Du bør også vise at du er kjent med bedriften og hva de gjør. I svaret bør du ta opp hva som vekket interessen din i stillingen du har søkt på, hva du vet om bedriften, og hvordan din erfaring og kompetanse vil være nyttig i rollen.

3. Fortell oss om en prestasjon du er spesielt stolt av

Arbeidsgiver stiller dette spørsmålet for å finne ut hva du har oppnådd og hva du selv ser på som en seier. Prestasjonen bør absolutt være arbeidsrelatert, så du kan fortelle om hvordan suksessen du tidligere har opplevd muligens kan hjelpe deg med å prestere i rollen du søker på. Ut fra svaret ditt kan rekruttereren lære om hva slags oppgaver du liker og hva slags arbeidsmiljø du presterer best i.

4. Hvordan jobber du under press?

Ved å svare overbevisende på dette spørsmålet har du muligheten til å skille deg positivt ut fra andre søkere. Evnen til å jobbe under press formidler ofte også andre ferdigheter, for eksempel evnen til å ta raske beslutninger når det er nødvendig og god tidsstyring. Ofte har de som presterer godt under press også gode problemløsningsevner, noe arbeidsgivere verdsetter. I forbindelse med dette spørsmålet kan du også fortelle om din stresstoleranse. Det er viktig å gi konkrete eksempler på arbeidssituasjoner hvor gode presshåndteringsevner eller mestring av problemsituasjoner har kommet til syne. Svar alltid ærlig på dette spørsmålet, og for eksempel om nødvendig kan du også understreke ønsket om å utvikle deg når du jobber under press. Når du svarer på spørsmålet, er det viktig å være rolig, fordi intervjueren sannsynligvis også observerer nonverbale tegn og kroppsspråket ditt: et jobbintervju er et eksempel på en situasjon som kan oppleves som stressende.

5. Hvordan vil din sjef beskrive deg som ansatt?

Å snakke om egne suksesser kan noen ganger virke litt utfordrende. Dette spørsmålet gjør det mulig for ens egne positive egenskaper og ferdigheter å komme frem i en annen persons ord. Når du svarer på dette spørsmålet kan du for eksempel fortelle om en god tilbakemelding som din overordnede ga deg. Husk også å fortelle om konteksten for feedbacken til intervjueren. Du kan også fortelle om en spesifikk arbeidssituasjon og avslutte historien med å fortelle hvordan din kollega vil beskrive at du løste den aktuelle situasjonen. Dette spørsmålet gir deg også en mulighet til å fremheve visse egenskaper som intervjueren ser etter til stillingen.

6. Har du spørsmål til oss?

Med dette spørsmålet har du en god mulighet til å for eksempel finne ut hva slags team personen som er valgt til stillingen skal jobbe i, eller hvordan en typisk arbeidsdag ser ut. Hvis du føler at du ønsker litt mer detaljert informasjon om arbeidsoppgavene, er det verdt å be om ytterligere informasjon om dem på dette stadiet. Hensikten med jobbintervjuet er å sikre at både arbeidstaker og arbeidsgiver er kompatible med hverandre. Du kan også spørre om prosessen videre, og finne ut om de planlegger flere intervjusteg.

Et spørsmål som ofte imponerer er å spørre om planene og målene til bedriften i tiden som kommer. Da kan du også lære om hvordan rollen din eventuelt vil utvikle seg.

For flere tips om jobbintervju, ta en titt i vår jobbsøkerguide! Lykke til med jobbsøkingen.

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge