Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Andreas Upsahl: Hvordan rekruttere topp motiverte kandidater

I jobbsammenheng er det rekruttering som motiverer og gir Andreas energi, mens det privat er Sogndals fjorder og fjell som engasjerer og fører ham til topps. Nettopp tilgang til fjord og fjell, og til Jotunheimen med de høyeste fjellene i Norge var grunnen til at han flyttet fra Halden i Østfold til vakre Sogndal.

Andreas har en bachelor innen innovasjon og prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold. Det var I studietiden at hans nysgjerrighet og Interesse for HR og rekruttering startet. Etter studiene jobbet han i en traineestilling hvor han også hadde personalansvar og hans interesse for rekruttering økte.

Senere jobbet han som innleid gjennom Adecco, og i 2017 fikk han jobb som HR konsulent på Bygg og Anlegg hos Adecco i Sogn og Fjordane. Den siste tiden har han jobbet mer og mer med rekruttering til faste stillinger.

”Mye av HR-arbeidet bedriften driver med blir litt bortkastet eller snudd veldig på hodet dersom man bommer med rekrutteringen. Det å rekruttere riktig er viktig for at bedriften skal fungere.”

Rekruttering er gøy

Andreas synes rekrutteringsfaget er gøy å jobbe med og et interessant felt å utvikle seg innenfor. Andreas har satt seg godt inn i alt fra hvordan man skal tiltrekke seg de beste kandidatene, til HR perspektivet og hvordan benyttet employer branding som en del av dette.

– Mye av HR-arbeidet bedriften driver med blir litt bortkastet eller snudd veldig på hodet dersom man bommer med rekrutteringen. Det å rekruttere riktig er viktig for at bedriften skal fungere.

Andreas setter seg inn i kundens behov og tilegner seg kunnskap om bedriften han skal rekruttere til.  De fleste bedrifter ønsker de beste kandidatene og derfor er det ofte en konkurranse om disse.

– Det er spennende å se hvordan jobben med å tiltrekke de rette kandidatene har endret seg med tiden mot bare å legge ut en annonse i avisen som leses over kaffekoppen.

Via blant annet Adeccos databaser og eget nettverk forsøker Andreas å finne frem til disse kandidatene og selge inn stillingen ved å få frem hva akkurat den bedriften er gode på slik at de får lyst til å bytte jobb.

Et godt innsalg kan være avgjørende

En av de siste rekrutteringene han gjorde var til en IT-stilling for en bedrift som ville ha flere kandidater. Dette var en stilling det er vanskelig å rekruttere til og mange bedrifter kjemper om de samme kandidatene. Kundens utfordring var at de fikk få kvalifiserte søkere og de tok derfor en prat med Andreas som ga gode råd og tips til hva som kunne gjøres for å øke søkermassen.

Via Adeccos kandidatbaser og eget nettverk fant Andreas frem til flere aktuelle kandidater. Et par av kandidatene viste i første omgang liten interesse, men med riktig innsalg fra Andreas om bedriftens fortrinn og hvor stor påvirkning de selv ville få i den nye rollen snudde dette og den ene kandidaten er nå ansatt og klar til å tiltre.

En god kravspesifikasjon er gull verdt

En grunnstein i rekrutteringsprosessen hos Adecco Select er å ha fokus på jobbanalyse og kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonen er avgjørende for å kunne gjøre en riktig utvelgelse.

– Vi pleier å sette opp kravspesifikasjonen sammen med bedriften og bruker deretter tiden på å finne den rette matchen og unngå feilansettelser.

Enkelte bedrifter tar for lett på dette og det er her Adecco Select kan bidra til at kunden får de rette kandidatene.

”Selvfølgelig gjøres det også aktive søk på LinkedIn, andre sosiale medier og annen tilgjengelig informasjon på internett for å finne de rette kandidatene.”

Veien til suksess

Gjennom kravspesifikasjonen kartlegges alt fra bedriftens utfordringer og fordeler, til mulighet for videreutvikling. Det er et omfattende arbeid, men som Andreas sier, det er gull verd å ha med seg gjennom den videre prosessen. Da vet du hva du leter etter, og det er veien til suksess.

I tillegg til å ha en bred geografisk dekning kan Adecco kombinere databasene for innleie og rekruttering. Dette gir tilgang til veldig mange dyktige kandidater som har blitt intervjuet tidligere. Disse var kanskje ikke aktuelle for den stillingen de opprinnelig søkte på, men de kan være aktuelle for andre jobber.

– Selvfølgelig gjøres det også aktive søk på LinkedIn, andre sosiale medier og annen tilgjengelig informasjon på internett for å finne de rette kandidatene.

Andreas passer på å legge til at en annen fordel med Adecco er at vi har veldig mange store og små kontorer hvor alle har lokal kunnskap om sitt område og jobber i et marked man kjenner godt. I Sogndal er Andreas mer enn klar til å bistå deg med ditt rekrutteringsbehov. Klikk her for å komme i kontakt med Andreas eller en av hans kollegaer på Sogndalskontoret.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge