Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Thoni Iggstrøm deler sine rekrutteringstips

Thoni begynte å jobbe for Adecco i 2016 og jobbet da som kundekonsulent i Harstad med kundeansvar innenfor fagområdet bygg og anlegg i Lofoten og Vesterålen. Thoni har et ekte engasjement for rekruttering og i tillegg er han aktiv i den lokale skredgruppen i Svolvær Røde Kors. I dag er Thoni avdelingsleder ved Adecco i Svolvær, et kontor som han for øvrig var med å starte opp.

I tillegg til Svolvær kontoret som har Lofoten og Vesterålen som nedslagsfelt, har han ansvar for rekruttering i Hålogaland som dekker Lofoten, Vesterålen, Harstad, Narvik og Midt-Troms. Gjennom sine år i Adecco har Thoni opparbeidet seg meget god kunnskap om sitt lokale marked. Han kjenner bedriftene i sitt marked, og de har en god relasjon.

I løpet av det siste halvåret har han fått på plass en HR- og kundekonsulent i Svolvær som tar seg av den midlertidige bemanningen slik at han selv kan bruke mer tid og ha full fokus på Select som er Adeccos rekrutteringstjeneste.

Å skynde seg langsomt

Thoni brenner for å ta til seg informasjon gjennom å snakke med folk, og ha personlig kontakt.  Han har lett for å komme i kontakt med nye personer, har gode relasjoner og et bredt nettverk.

– Jeg har god hukommelse, jeg kjenner kunden og vet hvem som jobber der, hva de er interessert i, og hva de har gjort tidligere.

Thoni jobber langsiktig slik at den dagen et nytt behov oppstår så er det allerede etablert et tillitsforhold mellom Adecco og kunden.

Suksessfaktorene for en vellykket rekruttering

Thoni mener Adecco har gode systemer, rutiner og maler. Han er tydelig på at en annen viktig faktor for å lykkes med rekrutteringen er å foreta en god kravspesifikasjon. Da vil man tidlig kunne luke bort personer som ikke er aktuelle.

– Opplever du at de gir deg frie hender og det blir bra resultater vet du at du har gjort en bra kravspesifikasjon. Man må kjenne kunden å sette seg inn i hva de har behov for.

Thoni har jobbet mye inn mot bygg og anlegg og derfor inngående kjennskap til bransjen. Han vet hva som kreves av kvalifikasjon og dokumentasjon for den sektoren.

Nå har han et sterkt ønske om å kunne rekruttere innmot blantannet administrasjonogøkonomi forå nevne noe.Han er i ferd med å sette seg inn i hvilke kriterier og krav som stilles innenfor dette fagområdet da han vet det kan være en avgjørende faktor for å finne den riktige matchen.

”Opplever du at de gir deg frie hender og det blir bra resultater vet du at du har gjort en bra kravspesifikasjon. Man må kjenne kunden å sette seg inn i hva de har behov for.”

Her oppe i Lofoten har vi nærhet til kunden

Thoni mener at de hos Adecco i distrikt Hålogaland har et stort konkurransefortrinn ved å ha fire lokalkontorer med kollegaer som har utrolig mye kompetanse og som man kan rådføre seg med.

– Her i Hålogaland sitter vi i nærheten av kunden og kan bruke vår lokalkunnskap. Godt nettverk lokalt gjør alt enklere.

Thoni har fokus på å følge Adecco sine velutprøvde systemer, rutiner og maler samt lage en god kravspesifikasjon. I tillegg mener han vi lykkes ekstra bra med rekrutteringer i Adecco fordi vi følger opp intervjuene på samme måte, gode maler, gode spørsmål og strukturerte intervjuer.

– Vi i Adecco har lang erfaring, vi har mange år i bransjen, vi vet hva som fungerer, vi har bra rutiner, vi finner ikke opp hjulet på nytt. Vi har gode kollegaer som har vært med lenge. Vi har lokale støttespillere, så nært at vi kan få innspill. Kontorene i nord er spredt godt, men allikevel lokalt.

Sist, men ikke minst nevner han at vi også følger opp med bred markedsføring gjennom sosiale medier og annonsering.

”Her i Hålogaland sitter vi i nærheten av kunden og kan bruke vår lokalkunnskap. Godt nettverk lokalt gjør alt enklere.”

Bredt søk og god oppfølging gir resultat

I løpet av det siste året har Thoni rekruttert til flere stillinger og understreker at det for ham er viktig å søke bredt, bruke ulike baser og eget nettverk, legge ut annonser og kontakte aktuelle kandidater som matcher. Thoni har etter hvert bygget opp et solid nettverk som han kan presentere til kunder når det dukker opp aktuelle oppdrag.

Allerede i sin første rekrutteringlykkeshanmed følgende fremgangsmåte:

Oppdragetvarforen entreprenør innen bygg. Det er nemlig ikke alltid like lett å få tak i kandidater som har erfaring innen bygge bransjen som Prosjektleder eller som teknisk leder. Kunden hadde selv søkt både internt og eksternt etter en prosjektleder til bygg, uten å lykkes.Thoni hadde kjent denne kunden i 10 år, og hadde tidligere hjulpet dem med midlertidig bemanning.

Han presenterte tre gode kandidater som var lokalisert ulike steder i landet. Den ene skulle flytte fra Østlandet til Lofoten og det var denne kandidaten kunden valgte å ansette.

I etterkant har Thoni fulgt opp både kunden og kandidaten jevnlig. Kunden er fornøyd og det samme er kandidaten som nå har vært der i åtte måneder og trives godt.

Sørg for å ha en rød tråd gjennom hele rekrutteringsprosessen

– Det å gjøre en grundig og nøye jobb, sjekke bakgrunn og sikre at alt er i overensstemmelse med referansene. Det må være en rød tråd i forhold til CV, søknad, tester og intervju. Ved å ha kontroll på hele prosessen kan vi ta bort alle sjanser for at det skal bli en mismatch.

God balanse mellom jobb og fritid

Når Adecco skulle etablere seg i Lofoten hadde Thoni hjemmekontor det første året. Nå har Adecco kontor i Svolvær med nydelig utsikt over havet og fjellene bak.

Han har reflektert over at i et år med fullt korona kaos vil alle til Lofoten, nordmenn som svensker. Selv lever han midt i det.  Han er en svenske i Norge som elsker kombinasjon av hav og fjell.

– Jeg kan parkere bilen ved havet, gå med randonee ski opp på fjellet, kjøre ski ned og deretter hoppe i havet for å bade eller dra ut på fisketur.Om sommeren er jeg med på en del terrengløp som går langs vann, gjennom skog, opp og ned fjell med vakker natur og flotte opplevelser.

Thoni er også aktiv i den lokale skredgruppen i Svolvær Røde Kors. Det er veldig mange som ønsker å gå på fjellturer og toppturer i dette vakre landskapet, men det går en del skred i løpet av sesongen så dette frivillige engasjementet er en viktig del av hans hverdag.

Behøver du hjelp til å gjennomgå din bedrift sitt personalbehov? Ta kontakt med oss idag. >>

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge