Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Sommervikariat førte til fast jobb

26 år gamle Thea er utdannet sykepleier. Sommeren 2021 var hun nyutdannet og reiste fra Danmark til Norge for et sommervikariat i hjemmesykepleien. Det har siden ført til fast ansettelse og nye muligheter.

En av grunnene til at Thea valgte å bli sykepleier var man kan jobbe nær sagt hvor som helst i verden.

– Jeg har alltid ønsket å reise ut når jeg var ferdig med utdannelse, forteller Thea. Det var et opplagt valg å dra til Norge, det er et «smukt» land, og kulturen og språket er ganske likt Danmark.

Startet prosessen for å få sommerjobb tidlig – og fikk valgmuligheter

Da Thea var inne i sitt siste semester som sykepleiestudent fikk hun høre om at Adecco Helse rekrutterte danske sykepleiere til jobber i Norge. En tidligere studievenninne fortalte at det var gode lønns- og arbeidsforhold, at man fikk tilknyttet en fast konsulent og hjelp til å ordne med alt det praktiske. Sammen med to venninner søkte Thea om norsk autorisasjon. De søkte hos flere vikarbyråer.

– Vi fikk best inntrykk av Adecco, og de tilbød oss en god lønn, forteller Thea.

Thea og studievennene var veldig fornøyd med at de fikk flere oppdrag å velge mellom hos Adecco, og at Adecco ordnet alt praktisk, inkludert bolig, før de flyttet.

Thea synes at lønns- og arbeidsforholdene for sykepleiere generelt sett er bedre i Norge enn i Danmark. Et stort pluss for henne er at Adecco Helse tar hånd om alt det praktiske og dekker utgifter til bolig og transport. Og ikke minst at det er fleksibelt slik at hun kan reise hjem til Danmark en gang imellom.

En mulighet til å teste ut ulike arbeidsplasser

Noe av det Thea liker aller best med å være sykepleier er alle valgmulighetene. Ved å jobbe for Adecco har hun kunnet prøve seg ut i ulike oppdrag, på ulike steder i Norge. Når ett oppdrag har nærmet seg slutt, har det alltid stått et nytt klart til å ta over. Thea har kunnet flytte litt på seg i Norge og oppdage nye steder, og Adecco har ordnet med nye boliger på de ulike plassene.

Theas sommervikariat i hjemmesykepleien startet i midten av juli, og hadde en varighet på halvannen måned. Etter vikariatet fikk hun tilbud om 100 % fast ansettelse hos Adecco.

”Det var ingen forskjell på hvem man var, eller hvilke posisjon man kom fra. Jeg er blitt veldig godt mottatt på arbeidsplassen.”

Gode utviklingsmuligheter og dialog med fast konsulent

Thea har en god dialog med sin faste konsulent hos Adecco, som følger henne opp gjennom oppdragene. Sammen finner de frem til arbeidsplassene der Thea trives best, og de diskuterer også mulighetene hennes for videreutdanning. Thea merker ingen forskjell på seg selv og de vanlige ansatte, og forteller at hun har blitt godt mottatt både i sitt tidligere og nåværende oppdrag.

– Det var ingen forskjell på hvem man var, eller hvilke posisjon man kom fra. Jeg er blitt veldig godt mottatt på arbeidsplassen. Man merket at de ansatte satte pris på at vi kom for å hjelpe og var takknemlige for flere kollegaer. Det var en positiv opplevelse, forteller Thea.

Siden september 2021 har Thea vært i samme stilling hos et legevaktsenter i Viken, og der trives hun godt.

– Oppdraget på legevakten er faglig interessant og lærerikt – et riktig godt sted og med muligheter til at jeg kan utvikle meg, forteller Thea. Det kommer veldig mange forskjellige pasienter og pasientkategorier, alt fra babyer til eldre mennesker.

”Oppdragene er faglig interessante og lærerike, med muligheter til at jeg kan utvikle meg.”

Et godt springbrett for en videre karriere

Thea trives i Norge, og er positiv til å bli her i flere år fremover. Hun fortsetter å utforske muligheter for både jobb og videreutdanning med sin faste konsulent i Adecco. For Thea har det som startet som en sommerjobb blitt et godt springbrett for en videre karriere.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge